Örebrofrågan - Galgbacken låg där djurkyrkogården är nu

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Jag har hört att det funnits en galgbacke i Örebro. Var låg den?

Svar: Avrättningsplatsen, eller galgbacken som man sa förr, låg i sydvästra hörnet av det som idag är djurkyrkogården i Adolfsberg.

Under 1600-talet utfördes avrättningar vid Klosterbacken som området vid norra tullen nära Lillån kallades. Senare, under 1700-talet, ska avrättningar ha skett på en gårdstomt på norr strax söder om platsen där Bromsplan ligger idag.

Riktigt när man flyttade avrättningsplatsen från norra till södra delen av staden vet man inte. Men då de sista avrättningarna utfördes låg stadens avrättningsplats i Adolfsberg.   

I Drätselkammarens arkiv finns anteckningar om den sista avrättningen här i Örebro. Det var den för mord dömde Gustaf Gustafsson Gadd som skulle halshuggas. Han hade knivstuckit en kvinna vid namn Carolina Rundelius, av alla kallad Myggan, till döds. En tidning beskrev dådet med rubriken "Gadden stack myggan".   

Drätselkammaren skulle se till att avrättningsplatsen utrustades med ett staket, eller en s.k. spetsgård av fasta stolpar och slanor, runt utrymmet där avrättningen skulle äga rum. En plan av plank skulle också tillverkas och därunder skulle en hålighet grävas. Stadens patrull-corps skulle närvara för att upprätthålla ordningen under själva avrättningen.   

Avrättningen skulle ha ägt rum den 7 oktober 1858, men sköts upp då den inkallade skarprättaren blivit sjuk. Den 25 oktober blev dock avrättningen verkställd och kostade Örebro stad 63 riksdaler varav skarprättare Ferm fick 5 riksdaler för stupstockens förfärdigande och bilans slipning. 


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2005-12-16.

Djurkyrkogården 1984.

Senast uppdaterad:

Publicerad: