Örebrofrågan - Den saluhallen blev aldrig av

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: SALUHALL står det ovanför porten till en fastighet på Engelbrektsgatan 10. Där har det väl aldrig varit en saluhall? Skrev dom fel?

Ovanför porten Engelbrektsgatan 10.

Svar: Hörnhuset Engelbrektsgatan 10 och Kungsgatan 2 uppfördes år 1912 av byggmästare Lars Ljungvall. Huset kallades senare för "Ljungvallska huset". Tanken var troligtvis att man skulle inrätta en saluhall på innergården till det fem våningar höga bostadshuset. På Byggnadsnämndens ritningar har arkitekten Vilhelm Renhult ritat in 34 stycken mindre bodar/bås, alla med takljus, på husets innergård. Det finns dock inga handlingar mer än ritningarna som styrker att det var tänkt så.

Saluhallsfrågan hade diskuterats ända sedan slutet av 1800-talet i Örebro. Stockholm och Göteborg hade redan 1888 fått sina vackra och funktionella saluhallar och planer fanns även här i Örebro.

1896 beslutade stadsfullmäktige om en enklare saluhall under tak och på asfalterat underlag som uppfördes där länsmuseet och Hamnplan finns idag. Om denna saluhall pågick diskussioner som blossade upp av och till. Hälsovårdsmyndigheten försökte flera gånger att stänga verksamheten då kravet på hygien inte uppfylldes.   

Det är mot bakgrund av detta som Ljungvall bygger sitt hus, men det skulle dröja ända tills 1950-talet innan en annan privat byggherre lockade över saluhallsfolket till andra sidan Engelbrektsgatan.   

1949 började museibyggnaden (Konsthallen) att byggas och den trängde ut den gamla saluhallen alltmer. Saluhallen var nu helt utdömd och revs 1952. Samma år öppnades en ny saluhall på andra sidan Engelbrektsgatan med ingång även från Stortorget. Denna gång var det Johan Behrn som erbjöd möjligheten.

Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2007-01-26.

Senast uppdaterad:

Publicerad: