Örebrofrågan - Bilder av Skomakarstan

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Jag växte upp på Ekängsgatan 17 på söder i Örebro. Jag skulle gärna vilja se några gamla bilder från söder från den tiden och då framförallt Ekängsgatan och Södermalmsgatan. Jag har faktiskt aldrig sett några fotografier från dessa gator och inte heller att någon skrivit något om det området. Kan ni hjälpa mig?

Svar: Nämnda gator ligger i nuvarande stadsdelen Södermalm som tidigare allmänt kallades för Skomakarstan. Örebro hade ju flera stora skofabriker som t.ex. Oscaria, Örnen och J. Persson & Co. och många av de som arbetade med skotillverkning bodde i detta område eftersom Oscarias personalbostäder fanns här.

Harald Forss har skrivit ett par böcker där namnet Skomakarstan figurerar - "Skomakarstan" (1965) och "Krumelurer i Skomakarstan" (1978). Han använde begreppet mer allmänt för Örebro och beskrev inte endast Södermalm.

Hjalmar Bergman har skrivit om Södermalm och Ekängsgatan i romanen "Vi Bookar, Krokar och Rothar" (1912). Där kallar han området för "Blekängen" och Ekängsgatan för "Blekängsgatan".    Området som låg "söder om söder" i Örebro avbildades på 1960-talet av konstnären Gösta Ottosson. Han har bl.a. tecknat "gårdsidyll från Ekängsgatan", Gippersta och Klerkängens herrgårdsbyggnad. Teckningarna finns i boken "Promenad i Wadköping" (1966).

Gata med ljusa tvåvåningshus.

Södermalmsgatan 1927.

Hus från ovan.

Flygfoto över Konsums bageri på söder, årtal okänt.

Örebro stadsarkivs bilddatabas innehåller en del bilder från Södermalm tagna under olika tidsperioder.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2007-01-18.

Senast uppdaterad:

Publicerad: