Gå till innehåll
  • Start
  • / Kulturskolan i skolan

Kultur i skolan med Kulturskolan

Här finns information om Kulturskolans erbjudande att komma till din skola och jobba med kultur tillsammans med dina elever. Erbjudandet är avgiftsfritt och det bygger på samarbete mellan Kulturskolan och din skola.

Barn på teaterscen.

Kulturskolan och skolan i samverkan

Kulturskolan har ett politiskt uppdrag att arbeta i skolan. Vissa verksamheter är riktade som El Sistema som finns på två skolor.

Likaså arbetet med nyanlända där kulturskolan möter de elever som kommer till Perrongen (mottagningsenheten) varje vecka, samt Språkintroduktionens BASprogram (Spri BAS) varje vecka.

Utöver detta erbjuder kulturskolan många tjänster för skolan för att stärka skolans måluppfyllelse med hjälp av estetiska lärprocesser. Tjänsterna är kostnadsfria för skolorna.

Det här är vårt utbud

Här kan du läsa mer och anmäla din skola till aktiviteterna.

Koppling till läroplanen

Kopplingen till kultur och skolans läroplaner är tydlig i både skolans uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursmål.

Övergripande mål

I de övergripande målen står det att eleven ska kunna använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Skolans uppdrag

I skolans uppdrag står det att:

  • Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.
  • De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
  • Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
  • En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.
  • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturpaletten

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se