Gå till innehåll

Kulturkraft – Region Örebro läns kulturutbud för barn och unga

Kulturkraft är en regional utbudskatalog av kultur i skolan och utgör ett utmärkt komplement till Kulturpaletten.

Kulturkraft anordnar en utbudsdag i november varje år. Om du som pedagog besöker utbudsdagen får du ta med dig ett begränsat antal elever som då får möjlighet att se delar av utbudet. En möjlighet till elevinflytande!

Modell för kulturstöd

Kulturkraft är dels en regional utbudskatalog men också en modell för kulturstöd som bland annat innebär en kulturpeng (subvention) som regionens kommuner kan ta del av om kommunen uppfyller vissa kriterier. Örebro kommun får ta del av detta kulturstöd under 2024. Hur det ska fördelas ses för närvarande över.

Bakgrund

Kulturkraft utvecklades för att öka tillgången på professionell kultur för barn och unga mellan 3–19 år i Örebro län. Skolor, förskolor, kulturverksamheter och länets kommuner samarbetar för att garantera att kulturen blir en naturlig del av barnens vardag.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturpaletten

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se