Gå till innehåll

Skapande skola är ett statsbidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Här hittar du information om bidraget, hur du gör en ansökan och vad bidraget får användas till.

Målet är att eleverna ska få ökad tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande växer. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som redan görs i skola.

Det är skolans huvudmän som söker bidraget och i Örebro kommun är Joakim Waern kontaktperson för Skapande skola-bidraget. Förutom att ha kontakten med Skapande skola nationellt i form av ansökningar och redovisningar kan Joakim hjälpa er skola med er ansökan samt att hitta passande professionella aktörer.

Friskolor söker bidraget själva.

Så här funkar Skapande skola

Nedan följer en några frågor och svar kring Skapande skola.

Kommunala skolor

Skolans rektor tillsammans med kulturombud får information från kontaktpersonen för Skapande skola i Örebro kommun att göra en intresseanmälan där man beskriver vilket eller vilka projekt man vill jobba med och hur mycket det beräknas att kosta.

Kontaktpersonen, som representerar förvaltningen för skola, som är huvudman, skickar in en samlad ansökan till kulturrådet. Sista ansökningsdag för Skapande skola brukar vara i januari, så det är bra att förbereda sig under höstterminen.

Friskolor

Friskolor gör sin egen ansökan då de själva är huvudmän.

Svar för Skapande skola brukar komma i början av maj.

Det är olika från år till år och är baserat på hur många som söker runt om i Sverige och hur många skolor som söker i Örebro. De senaste åren har varje elev fått drygt 100 kronor, men inför läsåret 2022/2023 fick varje elev en bit över 200 kronor. Det kan vara bra att ha med i beräkningen när man gör sin ansökan.

Det går att söka bidrag för:

 1. inköp av professionell kulturverksamhet,
 2. konst- och kulturprojekt som genomförs av professionella kulturaktörer för att främja elevernas eget skapande, och/eller
 3. för- och/eller efterarbete med skolans pedagoger och den professionella
  kulturverksamheten, som en del av ett Skapande skola-projekt.

Följande kostnader kan bidraget användas till:

 • löner och arvoden till professionella kulturaktörer/verksamheter
 • resor och logi för anlitad kulturaktör
 • entré- och biljettkostnader
 • materialkostnader som exempelvis lera och annat konstnärsmaterial
 • hyra av teknik som exempelvis film-, ljud- och ljusutrustning
 • lokalhyror, och/eller transportkostnader för elever och lärare för att besöka en kulturverksamhet/aktör, får uppgå till max 20 procent av totala bidragsbeloppet.

Skapande skola handlar om att ge eleven möjlighet att fördjupa sig i eller utforska olika konstnärliga uttryck som en del i den ordinarie undervisningen.

Verksamhet inom Skapande skolas konstområden är: scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.

Kulturrådets definition för professionell kulturaktör utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- eller musikhögskolor, eller har huvudsakligen varit yrkesverksamma inom konstområdet.

Utöver detta krävs dessutom dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. Fokus ska ligga på den kreativa processen samt kompetensen att överföra och kommunicera det konstnärliga uttryckssättet.

Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturaktörer. Förutom pedagogisk utbildning ska de ha en högre konstnärlig utbildning samt dokumenterad vana av att arbeta med barn och ungdomar.

Tips inför arbetet med Skapande skola

Här finns några tips inför ansökan, arbetet med, och redovisningen av Skapande skola.

Var ute i god tid med din ansökan och lägg gärna en plan över flera år. Ju bättre planering desto bättre verksamhet. Av erfarenhet blir en del Skapande skola-aktiviteter inte av på grund av dålig planering.

Förutom det faktum att verksamheten blir av om man planerar in det tidigt på året får man skörda frukten av estetiska lärprocessers social dimension. Det vill säga att Skapande skola-projekt ofta stärker gruppkänslan och skapar fungerande klasser.

Föreställningar, utställningar och författarbesök kan vara fantastiska som både upplevelser och när det gäller lärande.

En föreställning kan kombineras med en workshop, ett författarbesök med en skrivarworkshop eller ett utställningsbesök med eget skapande.

Det är oftast bra att skriva ner vad man kommit överens om så att ni och kulturaktören menar samma sak. Hur många timmar ska aktören arbeta? Hur många deltagare? Vilken teknik behövs? Behövs det mörkläggas? Är det skolan eller aktören som ska stå för material?

Många kulturaktörer är vana vid avtal och har det standardiserat.

Ha gärna en Skapande skola-mapp på din skola där ni samlar allt arbete med Skapande skola. Ofta ser mallen för redovisning likadan ut från år till år, så kolla gärna av vilken information som behöver sparas.

Ha också kontakt med den som sköter ekonomin, så att ekonomin hamnar på rätt plats.

Idag söker lite drygt hälften av Örebros skolor Skapande skola-bidraget varje år, vilket är bra, men det kan bli fler. Några tycker att det är omständligt med ansökan och uttrycker att dom inte får in det i sin planering. Men Skapande skola gör skillnad för eleven. Myndigheten för kulturanalys har utvärderat Skapande skola och har tillsammans med rektorer kommit fram till några gemensamma erfarenheter.

 • Möjligheten till olika uttrycksformer gör att eleven ökar möjligheten till lärande för livet vilket bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
 • Eleven stärks som individ genom att den tränas i kompetenser som analysförmåga, kritiskt tänkande, värdering och kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, självständighet och ansvarstagande.
 • Skapande skola bidrar till nya perspektiv och skapar förutsättningar för en meningsfull fritidssysselsättning som eleven annars inte skulle upptäckt.

Ta hjälp

Om du tycker det känns svårt med ansökan, ta hjälp. I Örebro kommun kan de kommunala skolorna kontakta Joakim Waern som arbetar med Skapande skola. Joakim kan hjälpa med både ansökan och redovisning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturpaletten

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se