Musik, rytmik och blås

"Musik, rytmik och blås" är en aktivitet från Kulturskolan där sång, puls, rytmik och blåsinstrument är i fokus. Verksamheten riktar sig till årskurs 2 och 3.

Instrument på ett bord.

Presentation

Kulturskolans lärare kommer till din skolan och genom att varva sång med puls och rytmik får eleverna en musikalisk upplevelse. Eleverna får också uppleva olika blåsinstrument, hur de ser ut, låter och får själva prova på att spela. Verksamheten riktar sig till årskurs 2 och 3. Musik, rytmik och blås är ett utmärkt komplement till den ordinarie musikundervisningen på din skola.

Kopplat till läroplanen och musikämnet årskurs 1–3

Musik, rytmik och blås uppfyller stora delar av det centrala innehållet i ämnet musik. I årskurs 1–3 och under rubriken "Musikens sammanhang och funktioner", är det formulerat att man som elev i årskurs 1–3 ska veta hur olika instrument låter, vad de heter och hur de ser ut.

Hur går det till?

Fyra lärare från Kulturskolan kommer till er klass en lektion i veckan under 4–6 veckor. Varje tillfälle är 40–60 minuter.

Vid de tillfällen då eleverna får prova på instrument behöver Kulturskolan ha tillgång till fler lokaler för att kunna dela klassen i mindre grupper.

Förutsättningar

  • En klass i taget
  • Musiksal eller liknande, med möjlighet att dela upp i mindre grupper
  • Ordinarie lärare medverkar aktivt i verksamheten

Vi planerar tillsammans

Lärarna inom Musik, rytmik och blås tar kontakt med respektive skola före periodens början för att tillsammans gå igenom tider, lokaler, personal och utrustning. Vid eventuell sjukfrånvaro kan Kulturskolan inte garantera ersättare.

Anmälan

Anmälan är öppen året om. Du får information i maj/juni om din skola är aktuell för Musik, rytmik och blås kommande läsår.


Vi har tagit del av och uppfyller de förutsättningar som gäller för aktiviteten * (obligatorisk)
Vi har tagit del av och uppfyller de förutsättningar som gäller för aktivitetenBeskriv hur många klasser och hur många barn det går i varje klass och om det något annat i förutsättningarna vi behöver veta.

Frågor?

Vid frågor kontakta Örebro kulturskola på telefon 019-21 10 00, eller skicka e-post till kulturskolan@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: