Kultur, lust och lärande

Kultur, lust och lärande är ett samarbete mellan Örebro kulturskola och Örebro kommuns grundskolor, där pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med grundskolans lärare en dag i veckan i upp till tre år.

Leende flicka på teaterscen.

Presentation

Kultur, lust och lärande är kostnadsfri för grundskolan och erbjudandet gäller förskoleklass upp till årskurs 9. Kultur, lust och lärande är ett arbetssätt där skapande verksamheter ingår som naturliga delar i lärandet och skolans vardag.

Målet är ökad måluppfyllelse och skolutveckling genom fler estetiska lärprocesser. Lärarna från Kulturskolan arbetar med konstarterna bild, dans och rörelse, musik, teater och drama som verktyg för lärande.

Hur går det till?

Två pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med personal på grundskolan en dag i veckan i upp till tre läsår. Planering, genomförande och reflektion görs tillsammans och regelbundna träffar sker med grundskolans rektor där målet är att utveckla skolans arbetssätt. Att verksamheten är förankrad hos rektor är avgörande för gott utfall. Vid sjukdom kan inte kulturskolan garantera ersättare.

Vill ni veta mer?

Kontakta Maria Gille enhetschef på Kulturskolan med ansvar för Kultur, lust och lärande.

Ni har också möjlighet att få ett personligt besök av två kulturpedagoger som exempelvis kan vara med på en personalkonferens som berättar om Kultur, lust och lärande. Det är en stor fördel att all personal får samma information. En film om verksamheten finns på YouTube.

Ansökan

Kultur för lust och lärande är kostnadsfritt och rektor ansöker i samråd med sin personal. Ansökan är öppen året om, men besked om din skola kommer få ta del av erbjudandet kommande läsår sker i maj/juni.Intresseanmälan är förankrad med rektor * (obligatorisk)
Intresseanmälan är förankrad med rektor


Vi har tagit del av och uppfyller de förutsättningar som gäller för aktiviteten * (obligatorisk)
Vi har tagit del av och uppfyller de förutsättningar som gäller för aktivitetenBeskriv hur många klasser och hur många barn det går i varje klass och om det något annat i förutsättningarna vi behöver veta.

Senast uppdaterad:

Publicerad: