Cajsas café

Språk, liksom musik, är rytm, rörelse, melodi, dynamik, betoning och klang. Därför är sång ett så bra komplement vid språkinlärning. Träffa karaktärerna Cajsa Warg och Bertil Bagare när de sprider sin barnviseskatt till både stora och små.

Presentation

Två lärare vid Örebro kulturskola, Tommy Nilsson och Lisa Sahlin, har tillsammans skapat karaktärerna Bertil Bagare och Cajsa Warg. Två figurer som bär samma namn som två historiskt välkända kulturprofiler från Örebro. I samband med besöket passar det därför bra att prata om Örebros historia, närområdets platser och byggnader.

Bertil och Cajsa presenterar en meny innehållande språk, glädje, sång, musik, rytm, rörelse och gemenskap. Cajsas café förvaltar och sprider en barnviseskatt till både barn och vuxna, där tonarter och material passar barns sångröster. Barn skall få möjlighet att träna sin röst och sitt gehör och Cajsas café använder sig av traditionella barnsånger såväl som egna nyskrivna sånger.

På YouTube finns Cajsas café etablerat för att igenkänningsfaktor och tillgänglighet ska vara lättåtkomlig även när de inte är på plats.

Klicka här för att komma till Cajsas café på YouTube.

Upplägg

Cajsas café besöker er skola vid två tillfällen. Vid första tillfället introduceras låtarna och till det andra tillfället har ni övat på egen hand till YouTube så att ni är mer bekanta med materialet. Låtlista, sångtexter och en radioteater skickas ut inför besöket.

Förutsättningar

För att komma till er behöver Cajsas café tillgång till en stor lokal. Konceptet kan även genomföras i en enklare variant, exempelvis som en skolgårdskonsert. Cajsas café har med sig all utrustning.

Aktiviteten riktar sig från föreskoleklass till årskurs tre, men är kanske mest anpassad till årskurs ett.Vi har tagit del av och uppfyller de förutsättningar som gäller för aktiviteten * (obligatorisk)
Vi har tagit del av och uppfyller de förutsättningar som gäller för aktivitetenBeskriv hur många barn det går i klassen och om det något annat i förutsättningarna vi behöver veta.

Frågor?

Vid frågor kontakta Örebro kulturskola på telefon 019-21 10 00, eller skicka e-post till kulturskolan@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: