Vill du vara med i Kulturpaletten?

Är du professionell aktör och vill vara med i Kulturpaletten? På kulturpaletten presenteras ett utvalt utbud för kultur i skolan.

Kriterier för att få vara med i Kulturpaletten

För att få vara med i Kulturpaletten finns följande kriterier.

  • Kulturaktören är professionell och har sin verksamhet i Örebro län eller närliggande kommun. Eller att aktören under de senaste två åren varit en del i Skapande skola i Örebro kommun.
  • Aktiviteten genomförs i Örebro län och bedöms hålla hög kvalitet.
  • Kulturaktörens arbete med att möta barn i skolan bedöms hålla hög kvalitet

Kulturpaletten har ibland samma aktörer som region Örebros kulturutbud (KulturKraft) vilket gör att samma utbud kan finnas på två platser. De båda katalogerna ska dock ses som komplement till varandra.

Professionella kulturaktörer

Med professionella kulturaktörer menar Örebro kommun yrkesverksamma som försörjer sig helt eller delvis på sin konstnärliga eller kulturskapande verksamhet.

För att komma med i Kulturpalettens utbud ska du som kulturaktör har fullgjort en yrkesutbildning vid högskola, universitet eller liknande inom ditt konstområde eller under de senaste tre åren huvudsakligen arbetat med din konstform under din yrkesverksamma tid, samt återkommande verkat professionellt i etablerade sammanhang.

Kontakt

Om du uppfyller kriterierna att vara med i kulturpaletten kan du fylla i formuläret nedan med information om din aktivitet. Vid frågor eller kompletterande information, kontakta barnkultursamordnare Joakim Waern på e-post: joakim.waern@orebro.se eller telefon 019-21 39 86.E-postadress, telefonnummer och/eller länk till bokningssida.
Min eller vår verksamhet handlar om det här (flera svar möjliga)
Min eller vår verksamhet handlar om det här (flera svar möjliga)

Denna text kommer ligga till grund för det som kommer stå om er verksamhet på webbplatsen (max 250 ord).
Min/vår verksamhet är anpassad för (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Min/vår verksamhet är anpassad för (flera val möjliga)Jag/vi kan komma till respektive skola med vår aktivitet
Jag/vi kan komma till respektive skola med vår aktivitetLokalbehov, tidsåtgång, hur många elever kan verksamheten ta emot, etc.
Kan du/ni erbjuda Skapande skola utifrån Kulturrådets kriterier för en professionell aktör? * (obligatorisk)
Kan du/ni erbjuda Skapande skola utifrån Kulturrådets kriterier för en professionell aktör?Det går också bra att skriva "hör av er för offert".


På sidan om din aktivitet publiceras en bild. Tänk på att bifoga en bild av hög kvalitet och med upplösning som håller för webbpublicering.

Information om behandling av personuppgifter

Kultur- och fritidsnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att presentera din verksamhet på vår webbplats, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: