Kulturteam

En förmiddag i veckan under sex veckor får era elever arbeta med bild, dans, musik och teater under ledning av lärare i ett kulturteam från Kulturskolan.

Barn på scen med knytnävarna i luften.

Presentation

Genom Kulturteam får barnen en chans att prova på det kulturutbud som Örebro kommun erbjuder via Kulturskolan. Kulturteamets arbete avslutas med en föreställning. Verksamheten är gratis och riktar sig till årskurs 2–3.

Fyra Kulturteam

Det finns för närvarande fyra Kulturteam på Kulturskolan, varav två är riktade till grundskolan och två till den anpassade skolan. Erbjudandet gäller inte de skolor som deltar i skolutvecklingsprojektet Kultur, lust och lärande.

Förutsättningar (gäller ej anpassad skola)

  • Kulturteamet kan arbeta med max 60 barn.
  • Dansläraren behöver en gymnastiksal eller annan anpassad lokal med modern ljudutrustning med möjlighet att koppla in telefon eller dator.
  • Teaterläraren behöver ett (klass)rum med stor och fri golvyta som är renstädat innan passet startar.
  • Bildläraren behöver ett klassrum, gärna bildsal, med tillgång till rinnande vatten.
  • Musikläraren behöver ett stort klassrum med piano eller synt och ljudutrustning som går att koppla till telefon eller dator.
  • Vid föreställningen behövs en lokal stor nog för elever och publik.
  • Klassernas ordinarie personal behöver närvara under arbetets gång, eftersom det är en trygghet för barnen.
  • Kulturteamet behöver en kontaktperson på skolan. Kontaktpersonen ska vara en ur personalen som närvarar under arbetets gång.
  • Vid sjukdom kan inte kulturskolan garantera ersättare.

Vi planerar tillsammans

Kulturteamet besöker er skola före sexveckorsperiodens början så att vi tillsammans kan planera tider, lokaler, personal och utrustning.

Anmälan

Anmälan är öppen året om. Du får information i maj/juni om din skola är aktuell för Kulturteam kommande läsår.


Vi har tagit del av och uppfyller de förutsättningar som gäller för aktiviteten * (obligatorisk)
Vi har tagit del av och uppfyller de förutsättningar som gäller för aktivitetenBeskriv hur många klasser och hur många barn det går i varje klass och om det något annat i förutsättningarna vi behöver veta.
Kulturteam skulle passa oss bäst på (det går att fylla i båda) * (obligatorisk)
Kulturteam skulle passa oss bäst på (det går att fylla i båda)


Vilka veckodagar passar bäst? * (obligatorisk)
Vilka veckodagar passar bäst?


Frågor?

Vid frågor kontakta Örebro kulturskola på telefon 019-2110 00, eller mejla till kulturskolan@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: