Gå till innehåll
  • Start
  • / Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag är att möta alla barn i Örebro kommun. Vi har en bred verksamhet där vi bland annat erbjuder undervisning i ämneskurser, verksamhet i förskola och skola samt på fritidshem, fritidsgårdar och fritidsklubbar. Vi genomför också konserter, föreställningar och utställningar samt samarbetar med olika aktörer och föreningar.

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden är att möta alla barn och ungdomar från förskolan upp till gymnasiet i Örebro kommun. Det gör vi bland annat genom att samverka med förskola och skola. I åldern 9–19 år erbjuder vi frivillig undervisning i våra ämneskurser. Mötet ska ske på barnens och ungdomarnas villkor och utifrån deras förutsättningar.

Fakta om Kulturskolan

Kulturskolan grundades 1957 och kallades då för Kommunala musikskolan. Verksamheten utvecklades och 1993 blev vi Örebro kulturskola.

Antal lärare: ca 70
Ledning och administrativ personal: 7
Lokaler: Kulturkvarteret Örebro, Fabriksgatan 4
Budget (inkl. intäkter): 38 miljoner kr

Vår verksamhet

Ämnesundervisning

På Kulturskolan har vi ett stort utbud av ämneskurser. Vi har även kurser på teckenspråk och för den som har någon form av funktionsvariation eller behöver extra stöd i undervisningen. Dessutom arrangerar vi flera publika evenemang.

Ämneskurser

Vi har ämneskurser i bild, lera, dans, musikinstrument, sång, teater och musikal. Orkester och kör är också viktiga delar i verksamheten. Undervisningen riktar sig i huvudsak till barn och unga mellan 9 och 19 år, folkbokförda i Örebro kommun eller Lekebergs kommun. För yngre barn har vi kurser i barndans, körsång och Musikul.

Varje år möter vi ca 2 100 elever genom våra ämneskurser.

Fördjupningslinje

Det finns möjlighet att fördjupa sig i ämnena dans, musik, musikal och teater.

På våra fördjupningslinjer möter vi varje år ca 70–75 elever.

Kurser på teckenspråk

Vi erbjuder kurser på teckenspråk i bild, dans, musik och teater.

Här möter vi varje år ca 40 elever.

QL-lagret

QL-lagret är vår verksamhet för barn och unga med funktionsvariation eller behov av extra stöd. Undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och sker enskilt eller i grupp.

Varje år möter vi ca 50 elever inom QL-lagret.

Konserter, föreställningar och utställningar

Vi arrangerar cirka 130 publika arrangemang under ett läsår, till exempel konserter, föreställningar och utställningar. Gästspel sker bland annat på Hjalmar Bergmanteatern, Konserthuset och skolor.

Publik: cirka 13 000 personer.

Samverkan med förskola och skola

Kulturskolan och skolan samverkar i olika uppdrag för att barn och unga ska få möjlighet till avgiftsfria kulturupplevelser. Varje år möter Kulturskolan cirka 3 000 barn i förskola och skola.

Vårt utbud kan du ta del av i Kulturpaletten.

Örebro kommun arbetar strategiskt med kultur i skolan. Mer information om samverkan med förskolor och skolor finns på Örebro kommuns webbplats.

Stadsdelsutveckling

Vi bedriver projekt i flera av Örebros stadsdelar för att nå barn och unga där. Vi samarbetar även med andra verksamheter inom Örebro kommun där vi kan nå barn och unga och ge dem möjlighet att ta del av vår verksamhet.

Projekt för att stimulera kulturaktiviteter och estetiskt skapande

Kulturskolan driver projekt och verksamhet i stadsdelarna Vivalla, Oxhagen, Varberga och Brickebacken, för att stimulera till kulturaktiviteter och en meningsfull fritid.

El Sistema

El Sistema Örebro startade 2015 och finns nu på Brickebackens skola och Hagaskolan (Oxhagen) samt på tre förskolor i Brickebacken och en i Haga.

Syftet med El Sistema är att med musiken som mål och medel bidra till en social och mänsklig utveckling, barn som tror på sig själva och som respekterar andra människor.

Barnen får musikundervisning på skoltid och en gång per månad är det Vänstay (familjeträff), då barnens familjer bjuds in för att lyssna på barnen när de sjunger och spelar.

Här finns mer information om El Sistema i Sverige.

Verksamhet för nyanlända

Kulturskolan har riktad verksamhet för nyanlända. Detta genom samarbete med kommunens introduktionsskola för nyanlända, Perrongen, och gymnasieskolans språkintroduktionsprogram, SPRI.

Dans för Hälsa

Samordningen av Dans för Hälsa Örebro ligger organisatoriskt under Kulturskolan. Läs mer om Dans för Hälsa på Örebro kommuns webbplats.

Övriga projekt och samarbeten

Vi samarbetar även på olika sätt med andra organisationer och föreningar i Örebro kommun:

  • Vi producerar kommunens nationaldagsfirande i Stadsparken.
  • Vi samarbetar med Svenska kammarorkestern, Länsteatern och Örebro universitet.
  • Vi samarbetar med föreningar och studieförbund.
  • Vi samarbetar med länets musik- och kulturskolor.
  • Vi samarbetar med El Sistema global.
  • Vi bedriver kulturskoleverksamhet enligt samarbetsavtal med Lekebergs kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturskolan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se