Gå till innehåll
  • Start
  • / Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag är att möta alla barn i Örebro kommun. Vi har en bred verksamhet där vi bland annat erbjuder undervisning i ämneskurser, verksamhet i förskolor och grundskolor, medverkar i projekt med nyanlända, ger föreställningar och samarbetar med olika organisationer och föreningar.

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag från politikerna i Kultur- och medborgarnämnden är att möta alla barn och ungdomar från förskolan upp till gymnasiet i Örebro kommun. Det gör vi genom att samverka med förskola och grundskola i deras ordinarie verksamhet. I åldern 9–19 år erbjuder vi frivillig undervisning i våra ämneskurser. Mötet ska ske på barnens och ungdomarnas villkor och utifrån deras förutsättningar.

Fakta om Kulturskolan

Kulturskolan grundades 1957 och kallades då för Kommunala musikskolan. Verksamheten utvecklades och 1993 blev vi Örebro kulturskola.

Ämnen: bild, lera, dans, musikinstrument, sång, teater och drama.
Antal lärare: 65 (52 tjänster)
Ledning och administrativ personal: 7
Lokaler: Kulturkvarteret Örebro, Fabriksgatan 4
Budget (inkl. intäkter): 38 miljoner kr

Vår verksamhet

Ämnesundervisning

På Kulturskolan har vi ett stort utbud av ämneskurser. Vi har även kurser på teckenspråk och för den som har någon form av funktionsnedsättning. Dessutom arrangerar vi flera publika evenemang.

Ämneskurser

Vi har ämneskurser i bild, lera, dans, musikinstrument, sång, teater och musikal. Orkester och kör är också viktiga delar i verksamheten. Undervisningen riktar sig i huvudsak till barn och unga mellan 9 och 19 år, folkbokförda i Örebro kommun eller Lekebergs kommun. För yngre barn har vi kurser i barndans, körsång och Musikul.

Varje år möter vi ca 2 100 elever genom våra ämneskurser.

Fördjupningslinje

Det finns möjlighet att fördjupa sig i ämnena dans, musikinstrument, sång, musikal och teater.

På våra fördjupningslinjer möter vi varje år ca 70–75 elever.

Kurser på teckenspråk

Sendan 1 januari 2011 erbjuder vi kurser på teckenspråk i bild och form, dans, musik och teater.

Här möter vi varje år ca 40 elever.

Kullagret

Kullagret är vår verksamhet/våra kurser för barn och unga med funktionsnedsättning och särskilda behov. Undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och sker enskilt/i grupp i ändamålsenliga lokaler.

Varje år möter vi ca 50 elever på Kullagrets kurser.

Konserter, föreställningar och utställningar

Vi arrangerar cirka 130 publika arrangemang under ett läsår, till exempel konserter, föreställningar och utställningar. Gästspel sker bland annat på Hjalmar Bergmanteatern, Konserthuset och skolor.

Publik: cirka 13 000 personer.

Samverkan förskola och skola

Kulturskolan och grundskolan samverkar i olika uppdrag för att barn i grundskolan ska få möjlighet till avgiftsfria kulturupplevelser.

Kultur för lust och lärande

”Kultur för lust och lärande” är ett uppdrag som sker i samarbete med grundskolan. Syftet är att integrera skapande verksamhet och estetiska lärprocesser i grundskolans verksamhet och därmed utveckla barnens lärande. Det pågår även utvecklingsprojekt för att till exempel stötta skolorna med språkutveckling och matematikinlärning.

Kulturteam

Våra kulturteam riktar sig till grundskolans årskurs två och tre. En förmiddag i veckan under sex veckor får eleverna prova på dans, teater, bild och musik.

Två kulturteam besöker särskoleklasser en förmiddag i veckan under fyra veckor då barnen får prova teater, rörelse, bild och musik.

Vi har även ett kulturteam på teckenspråk som möter barn och ungdomar från förskoleklass till gymnasiet.

Musik och rörelse

I ”Musik och rörelse” får barnen prova på sång, rörelse och rytmik under en termin. De får också prova musikinstrument och besöka Kulturskolans olika verksamheter. Genom dessa verksamheter får barnen prova på det kulturutbud som kommunen erbjuder via Kulturskolan.

Vi erbjuder även Steelpan och Dans i skolan.

Samverkan förskola skola

Varje år möter Kulturskolan cirka 3 000 barn i förskola och skola.

Mer information om hur vi samverkar med förskolor och skolor finns även på Örebro kommuns webbplats.

Stadsutveckling

Vi bedriver projekt i flera av Örebros stadsdelar för att nå barnen där. Vi samarbetar även med andra verksamheter inom Örebro kommun där vi kan nå barn och ungdomar och ge dem möjlighet att prova på delar av vår verksamhet.

Projekt för att stimulera kulturaktiviteter och estetiskt skapande

Kulturskolan driver projekt och verksamhet i stadsdelarna Baronbackarna, Brickebacken, Markbacken, Oxhagen, Varberga och Vivalla för att stimulera till kulturaktiviteter och estetiskt skapande. Som exempel kan nämnas teater och steelpan.

El Sistema

El Sistema Örebro startade 2015. Efter tre år som socialt investerings­projekt är El Sistema en permanent verksamhet, från 1 januari 2018, på Hagaskolan och Blåmesens förskola. Augusti 2018 utökades verksam­heten även till Brickebackens skola och Byggklossens förskola.
Syftet med El Sistema är att med musiken som mål och medel bidra till en social och mänsklig utveckling, barn som tror på sig själva och som respekterar andra människor. Målgruppen för satsningen innefattar femåringarna på förskolan Blåmesen, Byggklossen och eleverna i förskoleklass, årskurs 1–3 på Hagaskolan och Brickebackens skola.
Genom att väva in undervisningen som en naturlig del i den ordinarie undervisningen blir den obligatorisk för alla barn.
Barnen har undervisning två gånger i veckan och en gång per månad är det Vänstay (familjeträff), då barnens familjer bjuds in för att lyssna på barnen när de sjunger och spelar.

Verksamhet på Perrongen

Från hösten 2016 har Kulturskolan riktad verksamhet för nyanlända på Perrongen, som är kommunens introduktionsskola för nyanlända.

Samarbeten inom stadsutveckling

Vi samarbetar även med fritidsgårdar, föreningar, förskolor och biblioteken i Örebro. Upplevelseföreställningen ”Sagan om Rödluvan och vargen” spelas på förskolor.

Varje år möter Kulturskolan ca 950 barn och unga via dessa projekt och samarbeten.

Övriga projekt och samarbeten

Vi samarbetar även på olika sätt med andra organisationer och föreningar i Örebro kommun:

  • Vi producerar kommunens nationaldagsfirande i Stadsparken och valborgsmässofirandet på Stora holmen.
  • Vi samordnar ”Skapande skola” i kommunen.
  • Vi samarbetar med Svenska kammarorkestern, Länsteatern och Örebro universitet.
  • Vi samarbetar med föreningar och studieförbund
  • Vi samarbetar med länets musik- och kulturskolor.
  • Vi samarbetar med El Sistema global.
  • Vi bedriver kulturskoleverksamhet enligt samarbetsavtal med Lekebergs kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Kulturskolan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se