Gå till innehåll

Fördjupningslinjen på Kulturskolan vänder sig i första hand till dig som går i högstadiet eller på gymnasiet. Här har du chansen att fördjupa och utveckla ditt kunnande i dans, musik, teater eller musikal. Du erbjuds längre lektionstid och fler ämnen.

Sista ansökningsdatum till läsåret 2024/2025

Musik: lördag 30 mars
Dans: måndag 19 augusti
Musikal: torsdag 30 maj
Teater: söndag 19 maj

Antagningsprov

Musik: måndag 29 april - tisdag 30 april
Dans: onsdag 21 augusti
Musikal: torsdag 30 maj
Teater: workshop torsdag 23 maj för alla sökande

Våra fördjupningskurser

Fördjupningslinjen - För dig som ska börja eller går i gymnasiet

Vi vänder oss till dig som har dansat tidigare och vill vidga dina kunskaper och erfarenheter inom dansen. Du ska ha goda tekniska förkunskaper och musikalitet samt ett brinnande intresse för dans.

Kursen pågår under två år. De sökande kallas till inträdesprov. Inträdesprovet består av lektioner i jazzdans och streetdans samt en intervju. Du är välkommen att söka Fördjupningslinjen dans när du börjar årskurs 9.

Kursens innehåll

Lektioner:

Måndagar: Street - Anita Basha

Tisdagar: Jazz - Catrine Örman Oskarsson

Onsdagar: Modernt och Balett – blockundervisning (ej varje vecka) Gunilla Nordstrand Lundquist

Vi jobbar med gästkoreograf under vårterminen.

Du får även medverka i olika sammanhang samt i Kulturskolans stora gemensamma dansföreställning.

Kursbeskrivning

 • Jazzdans: lektionerna består av uppvärmning, grundläggande teknik, diagonal och kombinationer samt jazzdansens historia, nya och gamla jazzstilar m.m.
 • Modern och nutida dans: lektionerna består av uppvärmning, grundläggande teknik (som gör att du kan tillgodogöra dig olika stilar), kombinationer, improvisation, komposition och historik m.m.
 • Streetdans: Streetdance är ett väldigt brett begrepp så därför kommer du att få prova på olika streetdance-stilar.På lektionerna kommer ni att få jobba med grooves, rytmik och koordination. Du kommer att få lära dig olika grundsteg, tekniker och koreografier.
 • Klassisk balett: (kortare blockundervisning) teknikträning.
 • Dessutom ingår i undervisningen: danshistoria, improvisation, komposition och du har möjlighet att ta del av workshops i olika dansstilar. Vi jobbar alltid fram en egen produktion samt att vi ofta ingår i andra sammanhang.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Film om Örebro kulturskolas fördjupningslinje dans

Vi vänder oss till dig som har kommit långt, tekniskt och musikaliskt, på ditt instrument och vill prioritera ditt musicerande och ta chansen att utvecklas ytterligare. Får du en plats på fördjupningslinjen förväntas hög närvaro och en vilja att utvecklas på ditt instrument. Redovisning av studierna sker bland annat i samband med konserter och lektioner.

Det finns två spår inom fördjupningslinjen - fördjupning grund och fördjupning utökad. Du kan gå två år på vardera spår. Efter två år behöver du göra en ny ansökan om du vill fortsätta.

Prata med din lärare om du är intresserad av att söka.

Fördjupning grund, från det år du fyller 13 år

 • 40 minuter individuell huvudinstrumentundervisning per vecka.
 • Du väljer i början av varje läsår i samråd med din lärare vilken/vilka av kulturskolans ensembler du deltar i
 • Du förväntas närvara på de gemensamma tisdagarna
 • Du förväntas medverka på minst en f-linjekonsert/läsår

Fördjupning utökad, från det år du fyller 15 år

 • 40 minuter individuell huvudinstrumentundervisning per vecka.
 • 20 min individuell biämnesundervisning per vecka.
 • Teori i grupp eller individuellt
 • Du väljer i början av varje läsår i samråd med din lärare vilken/vilka av kulturskolans ensembler du deltar i
 • Du förväntas närvara på de gemensamma tisdagarna.
 • Du förväntas medverka på minst en f-linjekonsert/läsår

Gemensamma tisdagar kl 17.00-19.00

De gemensamma tisdagarna är ett tillfälle för dig att träffa och lära känna andra elever på f-linje musik, spela tillsammans och erbjudas att delta i olika projekt, workshops, studiebesök och masterclasses. Ibland får vi besök av externa musiker som delar med sig av sina erfarenheter.

Antagningsprov

För att få en plats på fördjupningslinjen krävs att du gör ett antagningsprov där du framför två låtar/stycken. Provet förbereds tillsammans med din lärare. Din lärare får vara med vid provet. Vid provet bedöms den musikaliska och tekniska nivån av en jury. En kortare intervju sker också i samband med provet. Antagningsprovet tar ca 15 minuter. Inom en vecka efter provet får du ditt svar. Om du inte får en plats trots ett godkänt prov hamnar du på reservlistan. Intag från reservlistan kan ske under terminen.

Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av teater sen tidigare och som nu vill fördjupa dina kunskaper och erfarenheter. Du har ett brinnande intresse av teater som konstform och är nyfiken på de olika uttryck som ryms inom den såsom skådespeleri, scenens konst och scenteknik. Vi förutsätter att du som söker fördjupningskursen inom teater bidrar med engagemang och hög närvaro.

Du kan söka till fördjupningslinjen från och med årskurs 9.

Innehåll

Fördjupningslinjen är en två-årig utbildning där du får en bred och allmän bild av konstformen teater, dess ursprung och historik genom praktiska moment som alla leder till publikmöten. Under ditt första år fokuserar vi på en större produktion där du som elev får möjlighet att arbeta mer självständigt med olika ansvarsområden såsom scenografi, scenteknik, kostym med mera.

Andra moment som du får ta del av under utbildningen är:

 • Improvisationsteater
 • Världsdramatik
 • Barnteater
 • Monolog
 • Forumteater
 • Performance

Kursens upplägg

Kursen pågår under två år och du har två längre lektionstillfällen i veckan samt extra tid i samband med föreställningsarbeten.

Intyg

Efter att du har gått fördjupningslinjen hos oss får du ett kursintyg.


Vi vänder oss till dig som älskar att sjunga, dansa och agera - helst samtidigt! Vi jobbar med allt som går att göra på en scen med dans, sång och teater. Vi arbetar både med korta scener och med större sceniska satsningar som musikaler och kabaréer.

Musikallinjen framträder ofta i olika sammanhang och vi har höga krav vad gäller närvaro och eget engagemang. Kursen löper över två år. Vi har 20 platser och audition varje år. Musikallinjen kan du gå från och med nionde klass.

Kursens innehåll

 • Dans: med jazzdans som huvudämne får du jobba med rytmik, hållning och smidighet samt utveckla förmågan att kommunicera med kropp och rörelse.
 • Sång: du får lektioner i grupp och individuellt med inriktning på sångteknik, texttolkning och repertoarkännedom.
 • Teater: du får arbeta med grunderna i karaktärsanalys och scenisk gestaltning.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Audition

Våra antagningsprov sker under två dagar, där vi efter dag ett bestämmer vilka som går vidare till dag två och de sista proven.

 • Dag ett innehåller: teater- och dansprov i grupp samt sångprov. Under sångprovet är man ensam med juryn.
 • Dag två innehåller ytterligare teater- och dansprov, samt ensemblesångprov.
 • Det du behöver förbereda inför audition är en solosång till sångprovet, gärna men måste inte vara en musikalsång. Ta med noter!

  Mer detaljer om hur proven går till kommer i kallelsen som skickas ut efter sista anmälningsdag.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturskolan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se