Gå till innehåll

Fördjupningslinjen på Kulturskolan vänder sig i första hand till dig som går i högstadiet eller på gymnasiet. Här har du chansen att fördjupa och utveckla ditt kunnande i dans, musik, teater eller musikal. Du erbjuds längre lektionstid och fler ämnen.

Sista ansökningsdatum till läsåret 2023/2024

Musik: måndag 3 april
Dans: måndag 5 juni
Musikal: fredag 19 maj. Anmälan öppnar tisdag 11 april.
Teater: 

Antagningsprov

Musik: måndag 24 - tisdag 25 april
Dans: torsdag 8 juni
Musikal:  torsdag 25 - fredag 26 maj
Teater:

Våra fördjupningskurser

Fördjupningslinjen - För dig som ska börja eller går i gymnasiet

Vi vänder oss till dig som har dansat tidigare och vill vidga dina kunskaper och erfarenheter inom dansen. Du ska ha goda tekniska förkunskaper och musikalitet samt ett brinnande intresse för dans.

Kursen pågår under två år. De sökande kallas till inträdesprov. Inträdesprovet består av lektioner i jazzdans, streetdans, modern och nutida dans samt en intervju. Du är välkommen att söka Fördjupningslinjen dans när du börjar gymnasiet.

Kursens innehåll

Lektioner:

Måndagar: Street - Anita Basha

Tisdagar: Jazz - Catrine Örman Oskarsson

Onsdagar: Modernt och Balett – blockundervisning (ej varje vecka) Gunilla Nordstrand Lundquist

Gästkoreograf till vårterminen 2023 är Ambra Succi från Stockholm. Hon är dansare, koreograf, VD och konstnärlig ledare för Diambra Dans AB

Under vårterminen har Fördjupningslinjen en egen dansproduktion. Du får även medverka i olika sammanhang samt i Kulturskolans stora gemensamma dansföreställning.

Kursbeskrivning

 • Jazzdans: lektionerna består av uppvärmning, grundläggande teknik, diagonal och kombinationer samt jazzdansens historia, nya och gamla jazzstilar m.m.
 • Modern och nutida dans: lektionerna består av uppvärmning, grundläggande teknik (som gör att du kan tillgodogöra dig olika stilar), kombinationer, improvisation, komposition och historik m.m.
 • Streetdans: Streetdance är ett väldigt brett begrepp så därför kommer du att få prova på olika streetdance-stilar.På lektionerna kommer ni att få jobba med grooves, rytmik och koordination. Du kommer att få lära dig olika grundsteg, tekniker och koreografier.
 • Klassisk balett: (kortare blockundervisning) teknikträning.
 • Dessutom ingår undervisning i följande ämnen: danshistoria, improvisation, komposition och workshops i något annat ämne om intresse finns. Vi jobbar alltid fram en egen produktion samt att vi ofta ingår i andra sammanhang.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Film om Örebro kulturskolas fördjupningslinje dans

Vi vänder oss till dig som har kommit långt, tekniskt och musikaliskt, på ditt instrument och vill prioritera ditt musicerande och ta chansen att utvecklas ytterligare. Får du en plats på fördjupningslinjen förväntas hög närvaro och en vilja att utvecklas på ditt instrument. Redovisning av studierna sker bland annat i samband med konserter och lektioner.

Det finns två spår inom fördjupningslinjen - fördjupning grund och fördjupning utökad. Du kan gå två år på vardera spår. Efter två år behöver du göra en ny ansökan om du vill fortsätta.

Prata med din lärare om du är intresserad av att söka.

Fördjupning grund, från 13 år

 • 40 minuter individuell huvudinstrumentundervisning per vecka.
 • Du väljer i början av varje läsår i samråd med din lärare vilken/vilka av kulturskolans ensembler du deltar i
 • Du förväntas närvara på de gemensamma tisdagarna
 • Du förväntas medverka på minst en f-linjekonsert/läsår

Fördjupning utökad, från 15 år

 • 40 minuter individuell huvudinstrumentundervisning per vecka.
 • 20 min individuell biämnesundervisning per vecka.
 • Teori i grupp eller individuellt
 • Du väljer i början av varje läsår i samråd med din lärare vilken/vilka av kulturskolans ensembler du deltar i
 • Du förväntas närvara på de gemensamma tisdagarna.
 • Du förväntas medverka på minst en f-linjekonsert/läsår

Gemensamma tisdagar kl 17.00-19.00

De gemensamma tisdagarna är ett tillfälle för dig att träffa och lära känna andra elever på f-linje musik, spela tillsammans och erbjudas att delta i olika projekt, workshops, studiebesök och masterclasses. Ibland får vi besök av externa musiker som delar med sig av sina erfarenheter.

Antagningsprov

För att få en plats på fördjupningslinjen krävs att du gör ett antagningsprov där du framför två låtar/stycken. Provet förbereds tillsammans med din lärare. Din lärare får vara med vid provet. Vid provet bedöms den musikaliska och tekniska nivån av en jury. En kortare intervju sker också i samband med provet. Antagningsprovet tar ca 15 minuter. Inom en vecka efter provet får du ditt svar. Om du inte får en plats trots ett godkänt prov hamnar du på reservlistan. Intag från reservlistan kan ske under terminen.

Vi vänder oss till dig som har gedigen erfarenhet av scenkonst och vill fördjupa och utveckla ditt skådespeleri. Kursen löper över två år och du bör vara beredd att satsa helhjärtat på teater under den tiden.

Vi har tolv platser med antagning varje år. Inträdesprovet består av en kortare text, några teaterövningar och ett samtal. Du är välkommen att söka Fördjupningslinjen teater om du det läsår du söker till börjar i minst nionde klass.

Kursens innehåll

Undervisningen fördelas på en till två lektioner i veckan, måndag eller torsdag (84 timmar per läsår).

 • Termin 1: kropp, rörelse, röst, scenisk gestaltning och status.
 • Termin 2: kortare texter med textanalys, rollanalys och publikmöte.
 • Termin 3: fördjupad text- och rollanalys samt framställningsformer.
 • Termin 4: arbete mot helaftonsföreställning.

Samtliga terminer sker undervisning i rörelse/dans och röst/sång.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Vi vänder oss till dig som älskar att sjunga, dansa och agera - helst samtidigt! Vi jobbar med allt som går att göra på en scen med dans, sång och teater. Vi arbetar både med korta scener och med större sceniska satsningar som musikaler och kabaréer.

Musikallinjen framträder ofta i olika sammanhang och vi har höga krav vad gäller närvaro och eget engagemang. Kursen löper över två år. Vi har 20 platser och audition varje år. Musikallinjen kan du gå från och med nionde klass.

Kursens innehåll

 • Dans: med jazzdans som huvudämne får du jobba med rytmik, hållning och smidighet samt utveckla förmågan att kommunicera med kropp och rörelse.
 • Sång: du får lektioner i grupp och individuellt med inriktning på sångteknik, texttolkning och repertoarkännedom.
 • Teater: du får arbeta med grunderna i karaktärsanalys och scenisk gestaltning.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Audition

Våra antagningsprov sker under två dagar, där vi efter dag ett bestämmer vilka som går vidare till dag två och de sista proven.

 • Dag ett innehåller: teater- och dansprov i grupp samt sångprov. Under sångprovet är man ensam med juryn.
 • Dag två innehåller ytterligare teater- och dansprov, samt ensemblesångprov.
 • Det du behöver förbereda inför audition är en solosång till sångprovet, gärna men måste inte vara en musikalsång. Ta med noter!

  Mer detaljer om hur proven går till kommer i kallelsen som skickas ut efter sista anmälningsdag.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Kulturskolan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se