Gå till innehåll

Teckenspråket har ett eget ordförråd och en egen grammatik. I Örebro finns mellan 1 500 och 2 000 personer som har teckenspråk som sitt förstaspråk.

Är teckenspråk verkligen ett språk?

Teckenspråket är ett visuellt språk med ett eget ordförråd och egen grammatik. Skillnaden mellan teckenspråk och talspråk är att teckenspråket uppfattas med synen och talas med händerna. Teckenspråk utvecklas som det talade språket utvecklas ständigt av användarna.

Är teckenspråk internationellt?

Örebro bor och studerar mellan 1 500 och 2 000 personer som har teckenspråk som förstaspråk. Enligt lag är teckenspråk likställt med våra minoritetsspråk. I teckenspråk finns dialekter och slang. Det finns nästan lika många teckenspråk som det finns länder i världen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturskolan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se