Gå till innehåll
  • Start
  • / Våra kurser
  • / QL-lagret - kurser för barn & unga med funktionsnedsättning

QL-lagret – kurser för barn och unga med behov av extra stöd

QL-lagret är en stimulerande och utforskande miljö för barn och unga med olika funktionsvariationer eller särskilda behov. Alla barn och unga får möjlighet att utifrån egna förutsättningar skapa med bild och form, dansa, spela instrument, sjunga och spela teater. Verksamheten är till för barn och unga mellan 9 och 22 år som är folkbokförda i Örebro kommun.

Det är viktigt att vi får god information om ditt barns förutsättningar för att kunna möta upp på bästa sätt och tillgodose barnets behov. Du söker den eller de kurser ditt barn är intresserad av här: Anmäl dig till våra kurser. Du blir sedan kontaktad av Anna Sandvall, samordnare för QL-lagerverksamheten.

Vid frågor om QL-lagret går det bra att kontakta Anna på anna.sandvall@orebro.se eller 019-21 42 51.

QL-lagrets kurser

Vi strävar efter att eleverna ska hitta sitt eget uttryck genom lust och upptäckarglädje. Vi använder oss av olika material såsom lera, färger och mosaik.

Undervisningstid

Enskild undervisning: 30 minuter per vecka.
Gruppundervisning: 60 minuter per vecka.

Anmäl dig till våra kurser - Kulturskolan

Du får dansa och improvisera för att stimulera fantasin och utforska kroppsspråket.

Undervisningstid

Enskild undervisning: 30 minuter per vecka.
Gruppundervisning: 45 minuter per vecka.

Anmäl dig till våra kurser - Kulturskolan

Tillsammans med eleven undersöker vi olika kreativa uttryck. Vi rör oss mellan drama, teater, musik, sång, filmskapande och bild. Vi använder oss av anpassade instrument efter elevens förutsättningar och utgår från en musikterapeutisk metod.

Undervisningstid

Enskild undervisning: 30 minuter per vecka.

Anmäl dig till våra kurser - Kulturskolan

Tillsammans bildar vi ett band där vi spelar efter en utarbetad metod och sjunger låtar vi gillar. Här behövs inte några förkunskaper - spelglädjen är viktigast.

Undervisningstid

Gruppundervisning: 60 minuter per vecka.

Anmäl dig till våra kurser - Kulturskolan

Vi sjunger både nya och gamla låtar som vi gillar. Ibland sjunger vi tillsammans med QL-lagrets eget QL-band.

Undervisningstid

Gruppundervisning: 45 minuter per vecka.

Dag och tid

Tisdagar kl. 17.15–18.

Anmäl dig till våra kurser - Kulturskolan

Här blandar vi musik, sång, drama, film, rörelse och bild. Vi spelar på enkla instrument och sjunger tillsammans. Vi agerar och dramatiserar, målar och tillverkar rekvisita till vår terminsredovisning.

Undervisningstid

Gruppundervisning: 90 minuter per vecka.

Anmäl dig till våra kurser - Kulturskolan

Vi utgår från en befintlig musikal eller skapar en ny tillsammans. Lusten att stå på scenen, att upprepa samma moment flera gånger och att kunna samarbeta med andra är i fokus. I slutet av vårterminen har vi premiär.

Undervisningstid

Gruppundervisning: 90 minuter per vecka.

Anmäl dig till våra kurser - Kulturskolan

Du får möjlighet att lära dig spela ett instrument eller sjunga. Förmåga att ta instruktioner samt motoriska förutsättningar för instrumentet behövs.

Instrument

Här kan du se vilka instrument vi undervisar i på Kulturskolan.

Undervisningstid

Enskild undervisning: 30 minuter per vecka.

Anmäl dig till våra kurser - Kulturskolan

Undervisning och lektionstid

Du har lektion en gång i veckan. Undervisningen sker enskilt eller i grupp och vi anpassar verksamheten så långt som möjligt efter dina enskilda behov. I gruppverksamheten arbetar flera pedagoger tillsammans.

Vårdnadshavare eller personliga assistenter är välkomna att närvara på lektionen vid behov.

Personalen på Kulturskolan ansvarar inte för medicinska insatser.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa till med att möta upp eller lämna vid färdtjänst.

Vi garanterar dig alltid minst 28 undervisningstillfällen under läsåret om du börjar vid höstterminens start. Beroende på ämne kan undervisningstillfällena i olika omfattning innefatta ordinarie lektion, repetition inför och genomförande av konsert/föreställning.
Din lärare informerar om mer exakta tider för läsårets förläggning.

Undervisningslokaler

Våra undervisningslokaler finns på Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4.

Film om en dag på QL-lagret

På Youtube kan du se filmen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Kulturskolan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se