Gå till innehåll

Här kan du se vilka program som finns i gymnasieskolan samt vilka skolor i länet som anordnar programmet.

Inom gymnasieskolan finns det 18 nationella program som indelas i 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Utöver detta finns det särskilda varianter, spetsutbildningar samt riksrekryterande utbildningar

Yrkesprogram

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Barn- och fritidsprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Bygg- och anläggningsprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om El- och energiprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Fordons- och transportprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Försäljnings och serviceprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Hantverksprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Hotell- och turismprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Industritekniska programmet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Naturbruksprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om VVS- och fastighetsprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Vård- och omsorgsprogrammet.

Högskoleförberedande

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Ekonomiprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Estiska programmet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Humanistiska programmet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Naturvetenskapsprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Samhällsvetenskapsprogrammet.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Teknikprogrammet.

Övriga program inom gymnasieskolan

En särskild variant är en gymnasieutbildning där hela eller delar utbildningens inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet.

I Örebro län erbjuds särskild variant på följande utbildningar och skolor:

  • Ekonomiprogrammet särskild variant estetisk musik - Alléskolan, Hallsberg
  • Naturvetenskapsprogrammet särskild variant estetisk musik - Alléskolan, Hallsberg
  • Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant estetisk musik - Alléskolan, Hallsberg
  • Teknikprogrammet särskild variant estetisk musik - Alléskolan, Hallsberg

Det finns möjlighet att gå en så kallad spetsutbildning på gymnasieskolan. Här kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi). Spetsutbildning finns också inom det estetiska programmet.

Under utbildningen kommer du att ha kontakt med universitet och högskolor och kunna läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det betyder att alla i hela landet kan söka till dem.

I Örebro län erbjuds spetsutbildning på följande utbildningar och skolor:

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se