Gå till innehåll

Behörighet till gymnasieskolan

För att kunna bli antagen till gymnasieskolans program måste du vara behörig. Det finns grundläggande behörighet som gäller samtliga program och särskilda ämnesbehörigheter för de olika programmen.

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är:

 • Slutfört grundskolan (slutbetyg) eller motsvarande utbildning
 • Att du påbörjar utbildningen senast vårterminen det år du fyller 20 år

Även om du uppfyller ovanstående behörighet är du inte behörig att antas till gymnasieskolan om du har genomfört ett nationellt program (eller motsvarande utbildning) eller har avlagt International Baccalaureate (IB).

Särskild ämnesbehörighet

Den särskilda ämnesbehörigheten är kunskapskrav för de olika programmen inom gymnasieskolan. Det betyder att du måste ha fått godkänt i vissa ämnen som du läst i grundskolan. I boxarna nedan listar vi de olika ämnesbehörigheterna som krävs från grundskolan.

För att bli behörig till något av yrkesprogrammen krävs att du har lägst betyg E i ämnena:

 • svenska eller svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • samt ytterligare fem ämnen

Till yrkesprogrammen räknas följande program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

För att bli behörig till Estetiska programmet krävs att du har lägst betyg E i ämnena:

 • svenska eller svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • samt ytterligare nio ämnen

För att bli behörig till Humanistiska programmet, Ekonomi- eller Samhällsvetenskapsprogrammet krävs att du har lägst betyg E i ämnena:

 • svenska eller svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • geografi
 • historia
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • samt ytterligare fem ämnen

För att bli behörig till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet krävs att du har lägst betyg E i ämnena:

 • svenska eller svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • ytterligare sex ämnen.

Dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska

Du som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i ämnet engelska under en betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarande, kan ändå ha möjlighet att anses behörig till ett nationellt program under förutsättning att du uppfyller de övriga behörighetskraven.

”Speciella personliga förhållanden” kan vara att du relativt nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning.

Får du dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska innebär det att du på det nationella programmet får läsa upp engelska på grundskolenivå samt engelska kurser som ingår i det nationella programmet.

Om du vill söka dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska ska du lämna in en särskild blankett för detta. I ansökan ska du meddela till vilka program du vill söka dispens. Om du söker till flera gymnasieskolor med olika huvudmän så måste du göra en ansökan för varje program som du vill söka dispens till. Det är varje huvudman, det vill säga den som är ansvarig för gymnasieskolan som beslutar om du kan få dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet engelska.

Din ansökan om dispens ska ha inkommit senast 6 maj 2024. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information och för att få dispensblanketten.

Introduktionsprogram

För dig som inte hinner uppnå behörighet till önskat nationellt program finns det alltid någon form av introduktionsprogram. Introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella programmet som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att bli antagen till Programinriktat val för en grupp elever krävs att du har lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk samt fem andra ämnen. Ett av dessa fem ämnen måste vara engelska eller matematik. Du är inte behörig till Programinriktat val om du är behörig till det nationella programmet som Programinriktat val är riktad mot.

På Yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som ska underlätta när du ska söka jobb eller som ska leda till att du blir behörig till yrkesprogram. Yrkesintroduktion är till för dig som inte är behörig till yrkesprogram. Du är inte behörig till Yrkesintroduktion om du ska erbjudas Språkintroduktion.

Det är din hemkommun som ska erbjuda dig plats på något av introduktionsprogrammen Programinriktat val för enskild elev, Yrkesintroduktion för enskild elev, Individuellt alternativ eller Språkintroduktion. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig mer information om vad som gäller kring dessa program.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se