Gå till innehåll

Hur du ansöker till gymnasieskolans program

På denna sida får du information om hur du gör din ansökan och vad du behöver tänka på

Söka gymnasieutbildning i Örebro län

Du som är folkbokförd i Örebro län kan söka till alla sökbara utbildningar som de kommunala gymnasieskolorna i Örebro län erbjuder. Du kan också söka till de fristående gymnasieskolornas nationella program och programinriktat val. Du kan söka till yrkesintroduktion på fristående skola men du kan endast bli mottagen som sökande om din hemkommun står för utbildningskostnaden.

Rangordning av val

När du gör din ansökan till gymnasiet ska du rangordna dina val. Det program som du i första hand önskar bli antagen till sätter du som val 1 och det program som du önskar i andra hand som val 2 o.s.v.

Gymnasieantagningen tillämpar fullt ut rangordningen för gymnasieskolorna i Örebro län. Det innebär att när du blir antagen på ett val i Örebro län prövas du inte på dina lägre val hos oss.

Obsevera att rangordningen fortfarande är viktig även om du söker till gymnasieprogram utanför Örebro län. Det kan komma att påverka dina möjligheter att bli antagen till utbildningen beroende på hur du har rangordnat dina val.

Söka gymnasieutbildning på annan ort utanför Örebro län

Du som är folkbokförd i Örebro län och vill söka utbildning utanför länet ska även göra dessa val i din ansökan. Gymnasieantagningen kommer sedan skicka din ansökan till det kansli som sköter antagningen för den önskade utbildningen.

Det är viktigt hur du rangordnar dina val när du söker utbildning som sköts av ett annat kansli. Hur du rangordnar dina val kan komma påverka dina möjlighet att bli antagen hos dem.

Ansöka till Riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Du som vill söka Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) eller Riksidrottsgymnasium (RIG) ska tänka på att du måste göra två olika ansökningar.

​Ansökan till nationellt program

Den ena ansökan gäller för det nationella programmet som du lämnar till din hemkommuns antagningskansli. Sista ansökningsdagen meddelas av din hemkommuns antagningskansli. För sökande folkbokförda i Örebro län är det den 15 februari.

​Ansökan till NIU och RIG

Den andra ansökan gäller för din idrott. För att få läsa NIU eller RIG måste du ha blivit uttagen i din idrott. Observera att denna ansökan oftast sker före du ansöker till det nationella programmet. Kontakta därför skolan som erbjuder NIU eller RIG för att få reda på hur du ansöker och när sista ansökningsdagen är för din idrott.

Tänk på att du måste kontrollera att det nationella programmet som du önskar ansöka till har möjligheten att kombinera NIU eller RIG.

Möjlighet att ändra ansökan

Ändringsval

Du har efter den preliminära antagningen möjlighet att göra ändringsval om du inser att du valt fel program eller vill komplettera din ansökan med flera val. Ditt ev. ändringsval kan göras till och med 6 maj 2024. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för hjälp.

Sen ansökan

Ändring kan ske efter 6 maj 2024 men det försvårar din möjlighet att få det önskade programmet. Ansökan som inkommer sent prövas efter de ansökningar som har kommit in i tid. Det innebär att du endast kan bli antagen om det fortfarande finns lediga platser på programmet. Om det är fullt på programmet ställs du i kö. Uppstår en ledig plats kallas eventuella reserver först. Om det inte finns några reserver tillfaller platsen till den som har lämnat in ansökan sent. Är det flera sena ansökningar till samma program är det den elev som har högst meritvärde som först får platsen.

Om du vill lämna in en sen ansökan ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen i Örebro län för mer information.

Om du ska flytta

Du som sökt till gymnasiet och planerar att flytta innan du påbörjat din utbildning, ska meddela det till Gymnasieantagningen. Detta för att vi ska ha rätt adress när vi skickar vår information till dig.

Flytta utanför Örebro län

Planerar du att flytta och bli folkbokförd utanför Örebro län är det viktigt hur du rangordnar dina val i din ansökan. Gymnasieantagningen råder dig att du i första hand ska gör dina val till den nya studieorten men även att du gör val i nuvarande hemkommun om flytten av någon anledning inte blir av.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se