Gå till innehåll

Om du tror att ditt meritvärde inte är tillräckligt för att bli antagen och det funnits personliga förhållanden som påverkat ditt meritvärde, finns möjligheten att ansöka om att bli antagen i fri kvot.

Huvudmannen, det vill säga den som är ansvarig för gymnasieskolan, kan avsätta platser för sökande som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande. Det är en fri och individuell bedömning som görs av huvudmannen för utbildningen, vilket innebär att det är huvudmannen som avgör vilka kriterier som är avgörande för om en sökande ska antas via fri kvot.

Din ansökan görs på särskild blankett. Till blanketten ska bifogas de personliga förhållanden som påverkat studierna samt eventuella intyg som styrker detta. Om du söker till flera gymnasieskolor med olika huvudmän så måste du göra en ansökan för varje program som du vill bli prövad i fri kvot.

Din ansökan om fri kvot ska ha inkommit till Gymnasieantagningen i Örebro län senast den 6 maj 2024. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om du vill ansöka om att få bli antagen i fri kvot.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se