Gå till innehåll

Du kan söka till till alla kommunala och fristående gymnasieskolor i Sverige. Beroende på vilket program samt om det är en kommunal eller fristående gymnasieskola så finns det olika så kallade mottagningsregler.

Mottagningsreglerna avgör på vilket sätt du får vara med om att konkurrera om platserna till programmet om det skulle finnas fler behöriga sökanden än det finns platser. Nedan kan du se vilka mottagningsregler som gäller inom den kommunala och fristående gymnasieskolan.

Kommunal gymnasieskola

Du som är folkbokförd i samma kommun där skolan finns blir mottagen i första hand. Detta innebär att du får vara med om att konkurrera om plats tillsammans med de övriga som är mottagna i första hand. Alla som är mottagna i första hand får konkurrera om plats utifrån sitt meritvärde.

Du kan också bli mottagen i första hand till en annan kommuns nationella program om:

  • din hemkommun har tecknat samverkansavtal med dem.
  • du söker till ett nationellt program eller nationell inriktning som din hemkommun inte erbjuder i sin egen kommun eller via samverkansavtal med annan kommun.
  • de har nationella programmet som skolförlagd och din hemkommun eller i samverkan endast erbjuder motsvarande program som lärlingsutbildning.
  • programmet är riksrekryterande.
  • dina personliga förhållanden anses som särskilda skäl att få gå i den sökta gymnasieskolan. Det är den mottagande skolas huvudmannen som prövar om de anser att dina skäl är tillräckliga för att bli mottagen i första hand.

Om du inte har rätt att bli mottagen i första hand kan du istället bli mottagen i andra hand. Det innebär att du får vara med om att konkurrera om plats som eventuellt finns kvar, efter att de som ska tas emot i första hand har antagits. Alla som är mottagna i andra hand får konkurrera om plats utifrån sitt meritvärde.

Regionalt samverkansavtal

Samtliga kommuner i länet har skrivit på ett regionalt samverkansavtal. Avtalet innebär att du som är folkbokförd i Örebro län har rätt att bli mottagen i första hand till nationellt program på samtliga kommunala gymnasieskolor i Örebro län.

Du som är folkbokförd i samma kommun där skolan finns blir mottagen i första hand. Detta innebär att du får vara med om att konkurrera om plats tillsammans med de övriga som är mottagna i första hand. Alla som är mottagna i första hand får konkurrera om plats utifrån sitt meritvärde.

Du kan också bli mottagen i första hand till en annan kommuns programinriktat val om din hemkommun har tecknat samverkansavtal med dem.

Om du inte har rätt att bli mottagen i första hand kan du istället bli mottagen i andra hand. Det innebär att du får vara med om att konkurrera om plats som eventuellt finns kvar, efter att de som ska tas emot i första hand har antagits. Alla som är mottagna i andra hand får konkurrera om plats utifrån sitt meritvärde.

Regionalt samverkansavtal

Samtliga kommuner i länet har skrivit på ett regionalt samverkansavtal. Avtalet innebär att du som är folkbokförd i Örebro län har rätt att bli mottagen i första hand till programinriktat val på samtliga kommunala gymnasieskolor i Örebro län.

Du som är folkbokförd i samma kommun där skolan finns blir mottagen i första hand. Detta innebär att du får vara med om att konkurrera om plats tillsammans med de övriga som är mottagna i första hand. Alla som är mottagna i första hand får konkurrera om plats utifrån sitt meritvärde.

Du kan också bli mottagen i första hand till en annan kommuns yrkesintroduktion om din hemkommun har tecknat samverkansavtal med dem.

Om du inte har rätt att bli mottagen i första hand kan du istället bli mottagen i andra hand, under förutsättning att din hemkommun har kommit överens om utbildningskostnaden med den kommunala gymnasieskolan. Det innebär att du får vara med om att konkurrera om plats som eventuellt finns kvar, efter att de som ska tas emot i första hand har antagits. Alla som är mottagna i andra hand får konkurrera om plats utifrån sitt meritvärde.

Regionalt samverkansavtal

Samtliga kommuner i länet har skrivit på ett regionalt samverkansavtal. Avtalet innebär att du som är folkbokförd i Örebro län har rätt att bli mottagen i första hand till yrkesintroduktion på samtliga kommunala gymnasieskolor i Örebro län.

Fristående gymnasieskola

Du har rätt att bli mottagen som sökande till nationellt program och Programinriktat val. Alla mottagna konkurrerar om plats på samma villkor utifrån sitt meritvärde.

Du har rätt att bli mottagen som sökande till yrkesintroduktion under förutsättning att din hemkommun har kommit överens om utbildningskostnaden med den fristående gymnasieskolan. Alla mottagna får konkurrera om plats utifrån sitt meritvärde.

Mottagningsbeslut

Om du har sökt till en kommunal gymnasieskola utanför Örebro län eller till yrkesintroduktion hos en fristående gymnasiekola kommer du få ett mottagningsbeslut. Mottagningsbeslutet berättar då på vilket sätt du får vara med att konkurrera om plats till sökt program. Mottagningsbeslutet skickas hem per post innan den slutliga antagningen är klar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se