Gå till innehåll
  • Start
  • / Så funkar antagningen till anpassad gymnasieskola

Ansökan till de anpassade gymnasieskolorna i Örebro län

På denna sida hittar du mer information om vad som gäller vid ansökan och antagning till programmen vid anpassad gymnasieskola.

Ansökan till den anpassade gymnasieskolan

Du som är folkbokförd i Örebro län och tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör din ansökan via Gymnasieantagningens söksystem Dexter.

Tidsplan för antagning till den anpassade gymnasieskolan höstterminen 2024

  • 8 januari - Söksystemet Dexter öppnas för att göra ansökan
  • 15 februari - Sista ansökningsdag
  • 15 maj - Antagningsbesked skickas per post hem till sökande

Målgrupp för anpassad gymnasieskola

Utbildningen i den anpassade gymnasieskolan är till för ungdomar som har slutat anpassade grundskolan eller grundskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den här utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte. Att hemkommunen har fattat ett beslut om målgruppstillhörighet är en förutsättning för att kunna antas till den anpassade gymnasieskolan.

Program i anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan består av 9 nationella program samt individuellt program

Nationella program i den anpassade gymnasieskolan

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Administration, handel och varuhantering.

I nuläget erbjuds inte programmet på någon av skolorna i Örebro län.

Mer information om programmet kan du få på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Estetiska verksamheter.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Fastighet, anläggning och byggnation.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Fordonsvård och godshantering.

I nuläget erbjuds inte programmet på någon av skolorna i Örebro län.

Mer information om programmet kan du få på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Hantverk och produktion.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Hotell, restaurang och bageri.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Hälsa, vård och omsorg.

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Samhälle, natur och språk programmet.

I nuläget erbjuds inte programmet på någon av skolorna i Örebro län.

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skola eller på Utbildningsguidens sida om nationella programmet Skog, mark och djur.

Individuella program i den anpassade gymnasieskolan

Följande skolor i Örebro län erbjuder programmet:

Mer information om programmet kan du få av ovanstående skolor eller på Utbildningsguidens sida om Individuella programmet.

Mottagande till nationella program inom den anpassade gymnasieskolan

För den som söker nationellt program på en kommunal anpassad gymnasieskola finns det regler i skollagen som styr mottagandet.

Förstahandsmottagande

Du blir förstahandsmottagen till de nationella program som erbjuds av din hemkommun.

Om ett nationellt program inte erbjuds av din hemkommun har du rätt att söka och bli förstahandsmottagen till detta program i en annan kommun.

Förstahandsmottagande innebär att samma villkor gäller för dig som för skolkommunens egna elever. Förstahandsmottagande innebär inte att du garanteras att bli antagen till sökt utbildning.

Andrahandsmottagande

Om ett nationellt program erbjuds i din hemkommun men du väljer att söka det i en annan kommuns skola så blir du andrahandsmottagen. Detta innebär att du kan bli antagen endast i mån av plats.

Mottagande på fristående anpassad gymnasieskola

Till nationellt program på fristående anpassad gymnasieskola söker alla på lika villkor oavsett var man bor. De fristående anpassade gymnasieskolorna kan ha fått godkänt vilka kriterier för urval som ska gälla om de har fler sökande än platser.

Beslut om antagning

Det är huvudmannen för mottagande anpassad gymnasieskola som fattar beslut om antagning. Gymnasieantagningen skickar därför alla ansökningsuppgifter till mottagande anpassad gymnasieskola, som beslutar om antagning till sökt utbildning. Besked om antagning för de anpassade gymnasieskolorna i Örebro län skickas hem per post till sökande. 

Externa länkar

Nedan på Skolverkets sidor kan du få mer information gällande antagningen till anpassad gymnasieskola.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se