Gå till innehåll
 • Start
 • / Så funkar antagningen till gymnasieskolan

Så funkar antagningen till gymnasieskolan

På denna sida hittar du mer information om vad som gäller vid antagningen till gymnasieskolans program med start år 1. Antagning till högre årskurs hanteras av gymnasieskolorna själva i Örebro län.

Att söka till gymnasiet

Du som är folkbokförd i Örebro län ska göra din ansökan via Gymnasieantagningens hemsida i sökprogrammet Dexter. Detta gäller även om du ska söka gymnasieprogram på skolor utanför Örebro län. Vi skickar sedan vidare din ansökan till aktuellt antagningskansli.

Ansökningsperioden

Dexter öppnas den 8 januari och du har till och med 15 februari 2024 på dig att göra din ansökan, därefter är Dexter stängt. Om du inte gjort din ansökan till den 15 februari ska du i första hand kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola för att lämna in en pappersansökan. I andra hand kan du kontakta Gymnasieantagningen i Örebro län.

Tidsplan för antagning till gymnasieskolan höstterminen 2024

 • 8 januari - Söksystemet Dexter öppnas för att göra ansökan till gymnasieskolan.
 • 15 februari - Sista ansökningsdag.
 • 8 april (från kl. 10.00) - Sökande ser sitt preliminära antagningsbesked i Dexter.
 • 15 april till 6 maj - Sökande har möjlighet att göra eventuella ändringsval.
 • 1 juli (från kl. 10.00) - Sökande ser sitt slutliga antagningsbesked i Dexter.
 • 29 juli - Sista dag för sökande att svara på det slutliga antagningsbesked i Dexter.
 • 5 augusti (från kl. 10.00) - Sökande ser sitt reservantagningsbesked i Dexter.
 • 6 augusti till 30 augusti - Fortsatt reservantagning, reserv kontaktas per telefon.
 • 2 september - Antagningen överlämnas till gymnasieskolorna i länet.

Behörighet till gymnasieskolan

För att kunna bli antagen till gymnasieskolans program måste du vara behörig. Det finns grundläggande behörighet som gäller samtliga program och särskilda ämnesbehörigheter för de olika programmen.

Vilka skolor och program kan jag söka till?

Du kan söka till till alla kommunala och fristående gymnasieskolor i Sverige. Beroende på vilket program samt om det är en kommunal eller fristående gymnasieskola så finns det olika så kallade mottagningsregler.

Mottagningsreglerna avgör på vilket sätt du får vara med om att konkurrera om platserna till programmet om det skulle finnas fler behöriga sökanden än det finns platser.

Räkna ut meritvärde

Meritvärdet får du fram om du lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. För dig som fått betyg i moderna språk som språkval, får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt.

Betygsvärdet för betygen bestäms enligt nedan:

 • A = 20,0
 • B = 17,5
 • C = 15,0
 • D = 12,5
 • E = 10,0
 • F = 0,0

Färdighetsprov

För utbildningar inom det estetiska området kan gymnasieskolan tillämpa färdighetsprov. Du blir då kallad av skolan för att göra test inom det estetiska området. Skolan bedömer din färdighet och omvandlar det till poäng som sedan läggs ihop med ditt meritvärde.

Meritvärde + färdighetsprov = Total poäng

Det är sedan totalpoängen som används vid antagningen till programmet.

I Örebro län är det Rytmus som tillämpar färdighetsprov. Kontakta skolan om du vill ha mer information om deras färdighetsprov.

Fri kvot

Om du tror att ditt meritvärde inte är tillräckligt för att bli antagen och det funnits personliga förhållanden som påverkat ditt meritvärde, finns möjligheten att ansöka om att bli antagen i fri kvot.

Antagningsbesked

Gymnasieantagningen lämnar antagningsbesked vid preliminär, slutlig och reservantagningen. Antagningsbesked lämnas bara för gymnasieskolorna i Örebro län. Antagningsbesked kan endast ses i Dexter. Tänk på att inga besked skickas hem per post.

Har du sökt en gymnasieskola utanför Örebro län får du själv kontakta ansvarigt antagningskansli för att få information om hur antagningsbesked lämnas för deras område.

Mer information om antagningarna hittar du i boxarna nedan.

I början av april sker en preliminär antagning. För de som går i årskurs 9 görs den preliminära antagningen på höstterminsbetyget. För övriga sökande är det slutbetyget från årskurs 9. Det prelimära antagningsbeskedet visas i Dexter.

Tänk på att det preliminära beskedet ger dig en ungefärlig uppfattning om dina chanser att bli antagen till sökt utbildning. Det preliminära beskedet är inte någon garanti att du blir slutligt antagen till utbildningen.

I början av juli kan du se det slutliga antagningsbeskedet i Dexter. Antagningen sker då på ditt slutbetyg från årskurs 9. Om du blir antagen så har du fått plats på programmet. På antagningsbeskedet finns datum, tid och plats för upprop.

Om du inte blivit antagen men är behörig till programmet så är du placerad i reservkö. I Dexter kan du se det på beskedet genom att du har fått ett reservnummer på de sökta programmen.

Om du är obehörig till programmet kan du inte bli antagen. Det framgår då i beskedet att du inte är behörig till aktuellt program.

Svara på slutliga antagningsbeskedet

Det är viktigt att du svarar på antagningsbeskedet i Dexter bland annat för att Gymnasieantagningen vill veta om du är intresserad av din erbjudna plats. Det är också viktigt för dig som eventuellt blivit placerad i reservkö att meddela om du är intresserad av att stå kvar i kön och invänta ledig plats. Sista dag att svara på antagningsbeskedet är den 29 juli.

Den 5 augusti visas reservantagningsbeskedet i Dexter. Då kan du se om du eventuellt har blivit reservantagen till någon utbildning inom Örebro län. Du ska skyndsamt svara på reservantagningsbeskedet.

Reservantagning kan även ske efter den 5 augusti och då kontaktas du per telefon. Viktigt att du i Dexter har meddelat dina kontaktuppgifter till Gymnasieantagningen.

Viktigt att du närvarar vid upprop

Det är viktigt att du kommer till skolstart och närvarar på uppropet på den utbildning som du har blivit antagen till, annars riskerar du att bli utskriven från utbildningen. Om du inte kommer till skolan inom 3 dagar från uppropsdagen har gymnasieskolan rätt att skriva ut dig, vilket betyder att du inte längre är antagen till utbildningen.

Skulle du bli sjuk eller av andra orsaker inte kan närvara på uppropsdagen måste du kontakta skolan snarast så att de godkänner att du får vara frånvarande vid skolstart. Om skolan inte har godkänt din frånvaro så har de rätt att skriva ut dig om du inte kommer till skolan inom 3 dagar från uppropsdagen.

Om jag inte blir antagen

Gymnasieskolan är en frivillig skolform och därmed är du inte garanterad en plats på önskat program. Det är därför viktigt att du i din ansökan har flera val för att vara säkrare på att du får en plats.

Om du inte blir antagen på något av dina val och du är behörig kan du lämna in en sen ansökan med ytterligare val. Du kan då endast få plats om det fortfarande finns lediga platser kvar. Annars ställs du i kö till det sökta programmet.

Om du inte är behörig till dina val måste du kontakta din hemkommuns Introduktionsprogram. Din hemkommun kan hjälpa till så att du får läsa upp din behörighet.

Om du är mellan 16 och 20 år och inte är inskriven på någon gymnasieskola eller har någon annan sysselsättning så blir du kontaktad av hemkommunens kommunala aktivitetsansvar. Det kommunala aktivitetsansvaret kontaktar alla i målgruppen regelbundet i syftet att motivera dig till studier eller ge dig stöd i att närma dig arbetsmarknaden. För mer information om det kommunala aktivitetsansvaret ska du kontakta din hemkommun.

Externa länkar

Nedan på Skolverkets sidor kan du få mer information gällande antagningen till gymnasieskolan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se