Gå till innehåll

Hur du får inloggning till söksystemet Dexter

Du som är folkbokförd i Örebro län ska göra din ansökan via Gymnasieantagningens hemsida i sökprogrammet Dexter. Detta gäller även om du ska söka gymnasieprogram på skolor utanför Örebro län. Vi skickar sedan vidare din ansökan till aktuellt antagningskansli.

Inloggningsuppgifter för att kunna söka

Hur du får dina inloggningsuppgifter till Dexter beror på vart du är folkbokförd samt vilken skola du går på. I boxarna nedan visar vi på vilket sätt du får dina inloggningsuppgifter till Dexter.

Du som går i årskurs 9 i Örebro län har möjlighet att göra din ansökan till gymnasiet via webben på Dexter. Alla elever i skolår 9 får information och inloggningsuppgifter av sin studie- och yrkesvägledare på skolan i början av januari.

Du kan sedan registrera dina val fram till och med 15 februari. Har du inte någon dator hemma kan du logga in från en dator på skolan eller annan dator med internetuppkoppling. Du kan även använda ansökningsblankett.


Elev på introduktionsprogram

Om du går på ett introduktionsprogram så kan eventuellt din skola hjälpa dig med att få en inloggning till Dexter. Kontrollera därför detta med din studie- och yrkesvägledare.

Övriga elever på gymnasiet

Du beställer inloggningsuppgifter till Dexter från Gymnasieantagningen. Mejla till Gymnasieantagningen att du önskar få inloggningsuppgifter till Dexter. I mejlet meddelar du också:

 • ditt namn
 • personnummer
 • nuvarande skola
 • klass

Mejlet skickas till e-post: gymnasieantagningen@orebro.se

Inloggningsuppgifterna skickas hem till dig per post till din folkbokföringsadress.

Du kan även använda ansökningsblankett. Ansökan skickas till: Gymnasieantagningen i Örebro län, Box 31110, 701 35 Örebro

Din ansökan ska skickas till Gymnasieantagningen senast den 15 februari.

Du som inte går på någon skola beställer inloggningsuppgifter till Dexter från Gymnasieantagningen. Mejla till Gymnasieantagningen att du önskar få inloggningsuppgifter till Dexter. I mejlet meddelar du också:

 • ditt namn
 • personnummer
 • att du inte går i någon skola

Mejlet skickas till e-post: gymnasieantagningen@orebro.se

Inloggningsuppgifterna skickas hem till dig per post till din folkbokföringsadress.

Du kan även använda ansökningsblankett. Ansökan skickas till: Gymnasieantagningen i Örebro län, Box 31110, 701 35 Örebro

Din ansökan ska skickas till Gymnasieantagningen senast den 15 februari.

Är du folkbokförd i en kommun utanför Örebro län ska ansökan lämnas till din hemkommun. Kontakta därför din hemkommuns antagningskansli för att få information hur du gör din ansökan.

Detta gäller även om du vill söka till gymnasieskolan i Örebro län. När du lämnat din ansökan till din hemkommun kommer de sedan skicka ansökan till oss.

Viktigt för dig som har eller får skyddade personuppgifter under ansökningsperioden meddelar det snarast till Gymnasieantagningen. Detta för att antagningen på bästa sätt ska kunna skydda dina uppgifter.

Skyddade personuppgifter hanteras enligt särskild rutin. Du som har skyddade personuppgifter ska istället göra din ansökan skriftligt på en ansökningsblankett. Preliminärt, slutligt och ev. reservantagningsbesked skickas via Skatteverkets förmedlingsuppdrag, om inget annat har meddelats Gymnasieantagningen.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Gymnasieantagningen om du behöver mer information om hur du gör din ansökan.

Dina inloggningsuppgifter behöver du använda vid flera tillfällen när du ska in i Dexter för att:

 • göra din ansökan
 • se att dina betyg är rätt inrapporterade från din skola
 • kontrollera att dina kontaktuppgifter (mobilnummer och e-post) stämmer
 • se det preliminära antagningsbeskedet
 • eventuellt göra ändring i din ansökan
 • se det slutliga antagningsbeskedet
 • svara på det slutliga antagningsbeskedet
 • se reservantagningsbesked
 • svara på reservantagningsbesked
 • se tid och datum för upprop (skolstart)

Det är därför viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter till Dexter på en plats där du har lätt att komma åt dem under hela antagningsperioden. Tänk på att dina inloggningsuppgifter är en värdehandling.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Gymnasieantagningen

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se