Gå till innehåll
  • Start
  • / Om Komtek Örebro

Komtek är en kommunal teknikskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan fast inom teknik. Kurserna kan handla om konstruktion, mekanik, elektronik, design, programmering eller entreprenörskap.

Här skapas kul teknik!

Teknikintresset väcks och fördjupas och kreativiteten utvecklas. Det ger ett tekniskt självförtroende. Genusperspektivet är självklart. Komtek jobbar för att bryta traditionella könsroller och öka flickors teknikintresse.

Komtek gör skillnad

I framtiden behöver Sverige fler tekniker och entreprenörer. Men de senaste åren har ansökningarna till tekniska utbildningar minskat. Komtek vill vända trenden. En studie från universitetet i Örebro pekar på att Komtek gör skillnad. Intresset för teknikutbildningar blir i vissa fall dubbelt så hög bland Komtek-ungdomarna.

I en kommun med ett teknikorienterat näringsliv kan ett ökat teknik intresse bland barn och unga vara avgörande för framtiden. Barnen i kommunen får möjlighet att växa och samtidigt läggs grunden till kommunens tillväxt.

Under ständig utveckling

Komteks verksamhet är under ständig utveckling. Vi gillar utmaningar och är öppna för att hitta nya vägar för att väcka eller vidareutveckla ett teknikintresse hos våra deltagare och målgrupper.

Fritidsverksamhet

Komtek erbjuder olika fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Kärnan är våra fritidskurser men vi arrangerar även andra aktiviteter på lov och helger. Vi arbetar för att skapa en kreativ och inspirerande miljö där våra deltagare får möjlighet att utvecklas inom teknikområdet. Vår pedagogik utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt där den egna individens tankar och idéer är oerhört viktiga. Verksamheten bygger på lustfylld och praktisk tillämpning av teknik. Vi vill uppmuntra till utforskning av tekniska principer och mekanismer.

Skolutveckling

Komteks lärarfortbildning utgör ett komplement till övrig teknikundervisning. Vår ambition är att ge pedagoger verktyg för vidareutveckling och utökning av nätverk inom teknikämnet. Vi vill att Komtek ska vara en naturlig samarbetspartner och en lustfylld inspirationskälla. Vi ser även en viktig koppling mellan skola och näringsliv, och vi samarbetar med olika teknikföretag. Komtek erbjuder flera pedagogfortbildningar från förskola och grundskola upp till och med gymnasium och universitet.

Komtek nationellt

Komtek har funnits sedan 2003 och finns idag på 23 orter i Sverige. De lokala enheterna är en del av den kommunala organisationen. Alla Komtek samordnas av en nationell förening som drivs av en styrelse bestående av representanter från hela Sverige. De olika Komteken är indelade i fyra regionala områden: Norr, Öst, Väst och Syd.

På Komteks nationella webbplats, komtek.se, hittar du mer information och länkar till alla Sveriges Komtek.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se