Gå till innehåll

Förskola/förskoleklass Pippi Bus

På ett lekfullt sätt närmar vi oss teknik. Temat är baserat på en saga om Pippi Bus som blir bjuden på ostkalas. På vägen till ostkalaset behöver Pippi Bus lösa ett antal uppdrag.

brev

Givetvis delar vi även med oss av tips på hur ni kan arbeta med temat utomhus.

Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik,
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Lgr22 - förskoleklass

 • Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
 • Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.
 • Centralt innehåll:
  • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se