Gå till innehåll

Årskurs 4–6 - Programmering

Programmering för nybörjare - Fortbildningens fokus ligger på datalogiskt tänkande och programmering som processarbete. Vi provar på vardagsalgoritmer och att skriva kod med hjälp av symboler. Detta lägger grunden till blockprogrammering där vi provar på verktyget Scratch.

Programmering fortsättning - För dig som jobbat lite med Scratch och vill komma vidare med lite mer avancerade projekt.

bild på program i scratch med rymdtema

Givetvis delar vi även med oss av massor med tips på bra appar, dataprogram, litteratur och annat användbart.

Centralt innehåll teknik Lgr22

  • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, t ex vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.

Centralt innehåll matematik

  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se