Meny

TekAway

Teknikpedagogisk hämtmat - enkelt, gott och nyttigt

tekaway fortbildning betong

Entreprenöriellt lärande är en väg till bildning.

Elever behöver uppgifter i skolan som utmanar dem och som signalerar att vi tror på dem. Uppgifter som inspirerar, motiverar och engagerar samt bygger på delaktighet och ämnesintegrering.

Komtek tillför nya entreprenöriella arbetssätt, förhållningssätt och metoder i grundskolan med vårt material TekAway.

Läs mer här om det entreprenöriella tänk som genomsyrar alla våra teman.

Åk 2 Mekanik

Om temat

Genom laborationsmaterial och lek undersöker vi hur länkar kan användas för att uppnå viss funktion. Med återvinningsmaterial så som mjölkpaket testar vi hur länkar och hävstänger kan användas och används i bland annat vardagsföremål.

Vi tränar oss på att dokumentera både genom att göra enkla skisser och fysiska modeller.

Vi arbetar med ämnesspecifika ord och begrepp för att kunna benämna och samtala om de tekniska lösningar vi testar.

Lgr11

Centralt innehåll

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.
Åk 3 Stolar

Om temat

Genom laborationsmaterial och lek undersöker vi några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen. Vi fokuserar dels på hur man kan använda olika material för att konstruera hjälpmedel och dels på hur man kan sammanfoga olika material.

Med återvinningsmaterial som t ex wellpapp testar vi hur stolar är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. Vi jobbar med hur stolar förändrats över tid.

Vi tränar på att dokumentera både genom att göra enkla skisser och fysiska modeller.

Lgr11

Centralt innehåll

 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur många vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremål i elevens vardag har förändrats över tid.
Åk 4 Betong och hållfasta konstruktioner

Om temat

Genom laborationsmaterial i form av tandpetare, glasspinnar, papper och betongblock undersöker vi hållfasthet. Vi arbetar enligt den vetenskapliga metoden när vi utför tester.

Vi arbetar med ämnesspecifika ord och begrepp för att kunna benämna och samtala om de tekniska lösningar vi testar.

Inom temat ryms även teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Lgr11

Centralt innehåll

 • Hur vanliga och hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila konstruktioner, mekanismer och elektriska kopplingar.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Åk 5 Tekniska system

Om temat

Vi lär oss om tekniska system genom att utforska avlopp, vatten, biogas, fjärrvärme, mobiltelefoni och el i Örebro.

Vi arbetar i expertgrupper med varsitt system. Grupperna får med hjälp av filmer och kartor bygga förståelse och kunskaper.

Alla grupper bygger upp stitt system på en gemensam Örebrokarta för att sedan kunna presentera för de andra grupperna.

Vi arbetar med ämnesspecifika ord och begrepp för att kunna benämna och samtala om de tekniska lösningar vi testar.

Lgr11

Centralt innehåll

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Åk 6 El och konstruktion

Om temat

Genom laborationsmaterial i form av glödlampor, lysdioder, sladdar och batterier undersöker vi den slutna kretsen.

Eleverna gör varsitt rum i en skokartong. Det ingår att koppla minst två olika kretsar samt att styra något i sitt rum med hydraulik eller pneumatik.

Det historiska perspektivet finns med i form av en intervju. Vi jobbar även med miljöperspektiv kopplat till de olika tekniska lösningar eleverna valt.

Vi arbetar med ämnesspecifika ord och begrepp för att kunna benämna och samtala om de tekniska lösningar vi testar.

Inom temat ryms även teknikutvecklingsarbetets olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Lgr11

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Åk 1-3 Programmering

Fortbildningens fokus ligger på datalogiskt tänkande och programmering som processarbete. Vi provar på vardagsalgoritmer och att skriva kod med hjälp av symboler. Detta lägger grunden till blockprogrammering där vi provar på verktyget Scratch Jr.

Givetvis delar vi även med oss av massor med tips på bra appar, litteratur och annat användbart.

Lgr11

Centralt innehåll teknik

 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
 • Att styra föremål med programmering.

Centralt innehåll matematik

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
Åk 4-6 Programmering

Fortbildningens fokus ligger på datalogiskt tänkande och programmering som processarbete. Vi provar på vardagsalgoritmer och att skriva kod med hjälp av symboler. Detta lägger grunden till blockprogrammering där vi provar på verktyget Scratch.

Givetvis delar vi även med oss av massor med tips på bra appar, dataprogram, litteratur och annat användbart.

Lgr11

Centralt innehåll teknik

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Centralt innehåll matematik

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Skolan meddelar intresse om att vara med i TekAway genom att kontakta Komtek. Den pedagog som ska undervisa i tekniktemat går en 3 timmars fortbildning hos Komtek. Skolan får sedan de verktyg samt det material som behövs för att arbeta med temat.

Har du frågor gällande TekAway hör av dig till: charlotta.hallman@orebro.se

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Publicerad: 10 oktober 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se