Gå till innehåll

Årskurs 5 - Tekniska system transport

kartbild över korsning

Det kan vara svårt att förstå hur tekniska lösningar är uppbyggda och fungerar.

Detta kan underlättas genom att tänka systemiskt, att man använder ett systemtänkande.

Att tänka systemiskt innebär att man närmar sig den tekniska lösningen som ett system uppbyggt av olika komponenter.

Under fortbildningen

Vi undersöker och belyser tekniska system både ur mikro och makroperspektiv. Vi går från det lilla till det stora, från det elevnära till det globala.

Centralt innehåll Lgr22

  • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, t ex vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen förändras över tid och några orsaker till detta.
  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, t ex i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se