Gå till innehåll
  • Start
  • / Fortbildningar för pedagoger

Komteks fortbildningar utgör ett komplement och en inspiration till övrig teknikundervisning inom förskola/skola men även till undervisningen i exempelvis fysik och kemi som ofta behövs för att förstå tekniken. Vi vill släppa fram barnens drivkraft och lyfta fram tekniken i barnens vardag. Vi vill vidga teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Om våra fortbildningar

Komteks insatser riktade mot förskola/skola utgör ett komplement till övrig teknikundervisning. Komtek vill vara en naturlig samarbetspartner och en lustfylld inspirationskälla. Våra fortbildningar vilar på ett entreprenöriellt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som är applicerbart inom all pedagogiskt verksamhet. Det handlar i stor grad om bemötande och att vi som pedagoger har en vilja att ta tillvara barns och ungdomars utforskande, att våga gå vid sidan av redan tänkta, givna mönster och vara nyfiken på olika sätt att lösa uppgifter. Utforskande, kreativitet, meningsfullhet och relevans utgör nyckelord i våra fortbildningar.

"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Ur LGR11 – Skolans värdegrund och uppdrag

Kostnader

Eftersom Komtek är en kommunal verksamhet är våra fortbildningar kostnadsfria för pedagoger verksamma inom Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se