Meny

Entreprenöriellt fokus i TekAway

TekAway utgår från kärnan i teknikdidaktik.

Det handlar om att eleverna ska få:

  • använda arbetssätt där de diskuterar och reflekterar,
  • prova, "göra misstag" och prova igen,
  • träna sig i att lösa problem på olika sätt.

Vi behöver vara uppmärksamma på hur vi formulerar uppgifter så att eleverna verkligen får uppgifter som fokuserar på processen. Det är i processen som lärandet sker.

Entreprenöriellt lärande utvecklar:

  • elevernas nyfikenhet samt förmåga att leka och lära,
  • självständighet och tillit till elevers egen förmåga,
  • elevers förmåga att iaktta och reflektera,
  • elevers förmåga att samarbeta och lösa problem.

...samtidigt som det stimulerar elever till att ta initiativ.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018

Publicerad: 15 oktober 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se