Passerkort till Gasverket

Dagens moderna passerkort drar vi oftast i en kortläsare och så blir vi insläppta. Ja, kanske behövs en kod också, men vi kommer in där vi har behörighet att vara. Passerkorten vid 1900-talets början var, av naturliga skäl, inte elektroniska utan handskrivna och på Örebro stads Gasverk såg korten ut så här.

I arkivet Örebro stad Styrelsen för Gas- och elverken finns tre passerkort bevarade för gasverksarbetarna J. Månsson, G. Nordgren och Johan Persson. På passerkorten finns en beskrivning av hur de såg ut för att kunna bli identifierade vid inträde på Gasverkets område.

Gulnat papper med snirklig handstil.

J. Månssons passerkort, 1909

Gasverksarbetaren J. Månsson beskrivs så här: 21 år, medellång, medelstark, brunt hår, skägglöst ansigte med stor inåtböjd näsa. Örebro den 1/8 1909. Aschan (rådman Nils Aschan utfärdade passerkortet).

Gulnat papper med snirlig handstil.

G. Nordgrens passerkort, 1909.

Gasverksarbetaren G. Nordgren, 51 år, medellång, medelstark, mörkt något gråsprängdt hår, långlagt ansigte med tunna ljusa mustascher. Örebro den 1/8 1909. Aschan.

Gulnat papper med snirklig handstil.

Johan Perssons passerkort, 1909

Arbetaren Johan Persson. Cirka 60 år, liten undersättsig, gråsprängdt helskägg. Örebro den 27/8 1909. Nils Aschan.

Svartvit bild på män framför gasklocka.

Arbetare vid Gasverket, 1910-talet. GASEL-0001

Kanske finns någon av passerkortens innehavare med på denna bild? Eller möjligen på nästa bild?

Svartvitt fotografi på ett 40-tal män i hatt och långa rockar. De står uppradade framför en industribyggnad.

Gasverkets styrelse och personal, 1908. GASEL-0024

Läs mer om Gasverket i Månadens bild mars 2005.

Text: Eva Lundberg

Källa: Örebro stad. Styrelsen för Gas- och elverken Foton: GASEL-001, 0021, 0024

Ursprungligen publicerat som Månadens dokument september 2008.

Senast uppdaterad:

Publicerad: