Brev från Dag Wirén inför invigningen av Örebro Konserthus

I Örebro Orkesterförenings arkiv (föregångaren till Svenska Kammarorkestern Örebro) finns en mängd brev från kompositörer, tonsättare och musiker. Några av de mer kända är Hugo Alfvén och Dag Wirén.

Inför invigningen av Konserthuset i Örebro, den 2 april 1932, hade tonsättaren Dag Wirén komponerat en festouvertyr. Han skriver från Paris, där han tillfälligt studerade, dels en presentation av sig själv (till programbladet) och dels en redogörelse för hur han tänkt sig festouvertyrens framförande.

Hus i klassicistisk stil med kupoltak brevid en å.

Konserthuset,1930-tal

"Paris den 8 januari 1932

Musikdirektör Herr Nils Höglund, Örebro

Tack för brevet! Sänder härmed ett synnerligen dåligt fotografi av mig (passfoto) vilket är det enda jag har samt en redogörelse för mitt förflutna (dock endast det musikaliska). Alltså. Jag är född i Striberg, Nora bergslagsförsamling enligt prästbetyget den 18 oktober 1905, men enligt mina föräldrars utsago den 15 oktober samma år. Välj själv!

Vaccinerad, döpt och konfirmerad! Studentexamen i Örebro 1924. Spelade under skoltiden piano för fru Holmgren och tog efter studentexamen lektioner i harmonilära och orgelspelning för direktör Lundberg. Kom in på Akademien 1926 i orgelklassen och efter en termin i kontrapunkt och komposition. Tog organistexamen 1928 sökte och kom in i piano och orkesterdirigering (lärare resp. Olof Wibergh och Olallo Morales). Min lärare i kontrapunkt och komposition var Ernst Ellberg.

/.../

(Om ouvertyren)
Den är skriven i en något fri sonatform. Huvudtemat som börjar i andra takten har en energisk och arbetande karaktär och bildar egentligen ett enda långt crescendo som utlöses vid modulationsgruppens inträdande. Dennas tema är kort och motiviskt och består så gott som uteslutande av fanfarer som genomföras i olika instrumentgrupper i olika tonarter och leder in i A dur, sångtemats tonart. Sångtemat har en pastoral karaktär. Det efterträdes omedelbart av den optimistiska slutgruppen.

Genomföringen ägnas till största delen åt huvudtemat. I slutet av denna del uppträda modulationsgruppens fanfarer. Repetitionsdelen börjar med sångtemat varefter man en sista gång får höra huvudtemat genomfört i olika instrumentgrupper samtidigt som fanfarerna. Ouvertyren avslutas av slutgruppen som uppträda i förstoring beledsagat av fanfarer.

/.../

Det skulle vara roligt om Direktör Högberg ville skriva och tala om hur det låter och om orkestern tycker om stycket. (Jag har försökt att vara så litet chockerande som möjligt.) God fortsättning på det nya året!

Med utmärkt högaktning Dag Wirén"

Om Dag Wirén

Dag Wirén presenterade sig själv härovan i brevet till Orkesterföreningen, men några rader till om honom är på sin plats.

Dag Wirén (1905-1986) - komponist, pianist och recensent - var en av den svenska 1900-talsmusikens förnyare. Hans musik karaktäriseras ofta av ett sparsmakat drag, och där finns influenser från såväl Carl Nielsen och Jean Sibelius som från fransk 1900-talsmodernism. 

Wiréns "Serenad för stråkorkester" är tillsammans med Hugo Alfvéns "Midsommarvaka" de mest framförda svenska orkesterverken internationellt.

Wirén skrev musik till tio filmer och till lika många skådespel. Av filmerna kan nämnas "Fröken Julie" av Alf Sjöberg med Anita Björk och Ulf Palme i huvudrollerna och "Bara en mor" med Eva Dahlbeck som "Rya-Rya" och bl.a. Ulf Palme, Margaretha Krook och Max von Sydow i övriga roller.

Som kuriosa kan nämnas att hans "Marcia op. 11" användes av BBC:s nyhetssändningar som signatur och "Annorstädes vals" vann Melodifestivalen 1965.

I äktenskapet med Noel Franks fick han dottern Annika 1947. Familjen bodde i Danderyd, där Dag Wirén avled den 19 april 1986.

Text: Eva Lundberg

Arkivmaterial:  Örebro Orkesterförening/Orkesterstiftelsen FO:049
Fotografi: PK-117
Övriga källor: Dag Wirén Stiftelsen hemsida på internet
Örebro-Karolinaren nr 47 1987

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument januari 2007.

Senast uppdaterad:

Publicerad: