Landsvägen till Södermanland slingrar sig genom Almby

Denna månads dokument är en karta som gäller Almby socken. Kartan är hämtad ur Hjälmarsbergs arkiv. Den odaterad men är sannolikt från början av 1700-talet.

På denna karta ser vi längst upp en väg. Om man följer vägens sträckning kan man läsa följande: "Landsväg som kommer från Örebro och går igenom Mällösa sockn åt Södermanland". Klicka här eller på bilden för att se en större version.

Del av karta från Almby socken troligen 1700-tal.


Kartan som gäller skogsskiften i Almby socken är odaterad men är sannolikt från början av 1700-talet. Den ingår i Hjälmarsbergs gårdsarkiv som finns på stadsarkivet. Mitt på kartan har lantmätaren skrivit "Skiön Granskog med Något Timber ibland".

De byar/gårdar som vi ser på kartan är:
Uppe till vänster: Glashyttan 1/4 frälsehemman.
Till höger: Sundbytorp 1/2 frälsehemman.
Nere till höger: Ekebytorp 1/4 frälsehemman.
Nere till vänster: "Maijetorp" 1/8 frälsehemman.

Ovanför landsvägen hittar vi två "soldatstufvor" som ligger på "Ekeby Ägor innom Hanck och Stör".
Längst upp till vänster vid landsvägen är "Hielmarsbergs Fä- eller Hästehage".
Till vänster är Hjälmarsbergs skog och mark, till höger är Sundby skog.

Snett över kartan går två vägar: Från landsvägen ner till Majtorp och Ekebytorp går en "Kiörväg inuti skogen" och från landsvägen till Sundby går "Prinsevägen".
På kartan finns även mossen "sörom Ingolfs fall", Majtorpa-mossen, Ekebytorp-mossen, Majetorps hästhage och Olof Pärssons beteshage.

Text: Stefan Nilsson

Arkivmaterial: Hjälmarsbergs arkiv. Karta över skogsskifte. Troligen tidigt 1700-tal.

Ursprungligen publicerat som Månadens dokument februari 2007.

Senast uppdaterad:

Publicerad: