Nu kan vi hitta Sven…

För att hålla reda på negativen åt sina kunder hade fotografen en sittningsbok, ett slags kronologiskt sökregister. Här anges bland annat numret på negativet, datum, beställare och dennes adress för att kunna skicka den ursprungliga räkningen.

Sliten stor skrivbok med handskriven text.

Foto: Satu Timonen.

Denna volym är Ebba Sundevall & Co:s alfabetiska sittningsbok för åren 1906 – 1927. Registren är sönderlästa och lämnas inte ut för forskning.

Dator på litet skrivbord framför ett fönster.

Foto: Satu Timonen.

På 1970-talet skrevs registerkort på skrivmaskin av projektanställda på stadsarkivet. I kortlådorna kan man endast söka alfabetiskt på beställarens efternamn.

Stadsarkivet får genom VuxAm, Praktik Arbete Rehab, hjälp att digitalisera informationen från registerkorten. I det digitala sökregistret kan vi söka på mer än beställarens efternamn. Det går att söka på namn, adress, år och även på yrke och motiv. Just nu är det Ebba Sundevall & Co:s register som digitaliseras, det är 7 kortlådor med ca 2500 kort i varje. Än så länge finns bara efternamnen A – I sökbara på stadsarkivets faktadatorer.

När detta register är klart finns fler fotosamlingar att digitalisera.

Porträttfoto på leende barn i sjömanskostym.

Att hitta bilden bakom registertexten är det som vi vill hjälpa till med. Ett foto säger mer än tusen ord. Här är det Sven som ger oss sitt glada leende. Jag hoppas att han är nöjd med vårt arbete.


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildhantering: Ingemar Larsson
Fotografier: Stadsarkivets bildsamling, foton tagna 2007-11-10 på Arkivens dag av Satu Timonen.
Ebba Sundevall & Co. Bildnummer EAS-28000


Ursprungligen publicerad som Månadens bild november 2007.

Senast uppdaterad:

Publicerad: