Idrott på Karolinska skolan på 1800-talet

I dagens idrottsundervisning ingår många olika idrottsaktiviteter. Det kan vara traditionella övningar som t.ex. längdhopp, höjdhopp och redskapsgymnastik eller nyare som frisbee och amerikansk fotboll. Annat var det i slutet av 1800-talet.

Tidig fotbollsmatch i Örebro

I en skrift om länets idrottshistoria kan man läsa att en mycket tidig fotbollsmatch lär ha spelats på Karolinska läroverkets skolgård. Året ska ha varit omkring 1883, d.v.s. när fotbollen i Sverige var i sin vagga. Ibland hävdas det till och med att denna match i Örebro skulle ha varit den allra första fotbollsmatchen som spelats i Sverige. Trots platsen var det dock inte skolungdomar som spelade utan skotska arbetare från Elgérus färgeri.

Kan man då tänka sig att denna pionjärhändelse satt spår i skolans arkiv? När man studerar skolans årsredogörelser för 1880-talet finner man dock inte något om fotboll. Undervisningen vid denna tid hade ett helt annat innehåll.

Vapenövningar och språngvarv vid läroverket

Vid Karolinska läroverket gick vid mitten av 1880-talet mellan 450-550 "lärjungar". Dessa fick undervisning i Gymnastiska och militära övningar.

Gymnastik hade eleverna 30 minuter dagligen. Man utförde "häv- och språngvarv" och andra övningar på lärarens "kommando". Rörelseschemat var grundat på Kungliga Flottans Gymnastikreglemente, samt tillägget till "de s.k. Lingska tabellerna". I de lägre klasserna hade man även fria övningar och lekar.

Unga män i vita skjortor och mörka byxor står i fem långa rader. Alla står rakt med armarna på höfterna. Trägolv, bommar, ribbstolar och rep syns i rummet.

Elever vid Karolinska läroverket i skolans gamla gymnastiksal före 1909.

Vapenövningarna bestod av gevärsexercis, infanterimanöver, bajonettfäktning och florettfäktning, samt sabelhuggning.

En gång under hösten (september-oktober) och en gång under våren (april-juni) hade man "utsträckta militärövningar". Vid dessa utfördes exercis i sluten ordning och stridsordning, kompani- och bataljonsövningar, samt målskjutning. Övningarna gällde eleverna i de tre översta årskurserna (klass 5-7). Under dessa perioder ägnade man 6 timmar i veckan till exercis och lika många timmar till målskjutning. Till målskjutningen köpte skolan in målskjutnings-salongsgevär ( 6 mm ) från Husqvarna fabrik.

Hundratal män i uniform står rader brevid ett trehus. Bakom dem finns ett större stenhus.

Karroelever med gevär uppställda på skolgården vid gamla gymnastiksalen 1890-tal.

Man konstaterade att gymnastiken haft ett gott inflytande på lärjungarnas hälsotillstånd och utbildning. Ordinarie gymnastiklärare var löjtnant Fröding. Att alla inte helt förstod nyttan med gymnastiken framgår av följande kommentar i årsberättelsen 1884-1885:

"Då man stundom hör, att den pedagogiska gymnastikens nytta ej till fullo inses, skulle det helt visst lända gymnastiken till fromma, om föräldrar och målsmän emellanåt besökte gymnastiklektionerna och derigenom sjelfva finge se den metod, som följes, och de rörelser, som utföras. Utan tvifvel skulle då antalet af de "delvis befriade" betydligt minskas." Som exempel kan nämnas att av 542 elever var 70 befriade under vårterminen 1884.

Något spår av fotboll i 1880-talets skolhandlingar ser man dock inte...


Text: Stefan Nilsson

Källor: Karolinska skolans arkiv. Årsberättelser 1880-1889. Serie F6. Dito Fotografier

Artikeln "Fotboll kom till Örebro med skottar från Elgérus", i Minnesvärt om idrotten i Örebro län utgiven av Örebro läns idrottshistoriska sällskap. 1988.

Fler fotografier från Karolinska skolan finns att se i stadsarkivets digitala bildarkiv

Ursprungligen publicarat som Månadens dokument juli 2009.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2007-01-18.

Senast uppdaterad:

Publicerad: