Hindersmässan

Hindersmässan 1912.

Hindersmässan har gamla anor, men riktigt hur gammal den är vet man inte. I det medeltida källmaterialet nämns marknaden först i samband med att man ville avskaffa den. År 1446 förbjöd Kristofer av Bayern marknaden på begäran av Örebros borgare. Den ansågs nämligen inte nyttig vare sig för staden eller landsbygden. Alla och envar förbjöds vid 40 marks vite att söka sig till marknaden i Örebro.

Hindersmässan har fått sitt namn efter biskop Henrik i Gamla Uppsala. ”Hinders” är en dialektform av den fornsvenska biformen till Henrik, Hindrik. Enligt legenden var Henrik född i England där han utbildade sig till präst. Omkring 1150 kom han till Sverige där han senare blev biskop i Uppsala.

Den viktigaste handelsvaran på Hindersmässan var från början järnet. Järnet betydde oerhört mycket för Sverige ända fram till vår tid. Järnet fraktades från Bergslagen till Örebro och en del andra städer där det kunde säljas vidare. Den första kända ögonvittnesskildringen av en Hindersmässa är från 1716 där en fransk forskningsresande, Aubry de la Motraye, beskriver just handeln med järn:

”Örebro är en gång om året mötesplats för åtskilliga köpmän, i synnerhet borgare från Stockholm och Göteborg, vilka hava privilegium att med brukspatronerna i trakten och landskapet direkt köpslå om det järn de finna för mest passande. De inköpa det för att sedan återförsälja det till främlingar som icke hava samma privilegium.”

En annan vara som man förknippar med Hindersmässan är skinn och då speciellt rävskinn. Så här beskriver Hjalmar Bergman en del av sina barndomsupplevelser av marknaden:

”…de kommo från slättens tystnad och de mörka skogsbergen med bjällerklang och glada tankar, bönder och bergsmän, de stora brukens än större patroner, herrgårdarnas herrar och storgodsens grevar och baroner! Väderbitna jägare fullhängda med rävskinn eller med matnyttigt vilt, laggegubbar med snöskrindan full av tinor och ämbar, slädar begravna under berg av frusna djurhudar och flådda djurkroppar, bondgummor med drivor av vita ägg upp kring de mångfaldiga kjolarna, /…/ gubbar med en kutting under vardera armen och snuset bak den putande läppen…”

Nedan följer dokument och bilder från Hindersmässan.

Örebro stads räkenskaper. Henricsmässomarknaden 1806.

Räkenskaperna visar en förteckning på de personer som sålde varor under Hindersmässan 1806. Man kan utläsa att vid Rådhuset stod Thengjutaren (tenngjutaren) Sundberg, Guldsmeden Limnelius, Nipperhandlaren Bojano, Nipperhandlaren Kruse och Nipperhandlaren Oxelqvist. (Nipper = små smycken, prydnader o.dyl.)

Marknadsstånd med kött och fåglar.

Hindersmässan 1930-talet. Försäljning av kött och skogsfågel framför Rådhuset.

Sex äldre män har samlats i halvcirkel kring rävskinn.

Hindersmässan 1979. Rävskinn.

Man med skägg och pälsmössa skriker i ett marknadsstånd. Bakom honom en skylt: renkorv.

Hindersmässan 1997. Vildhasse.

 

Text: Eva Lundberg

Källor: Örebro stads räkenskapshandlingar, 1805/1806.
Fotografier: Örebro stadsarkiv, bildarkivet. HB-321B, PS-028-450, GGE-006, GGE-0329
Litteratur: Hindersmässan i dikt och verklighet av Birger Wennberg.

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument januari 2003.

Senast uppdaterad:

Publicerad: