Här är min stolthet…

Det är klart att ska man ta ett kort för att skicka till släkt och vänner så tar man med det bästa man har, sin häst, sin cykel eller sin bil. Vi ska titta på några exempel:

Två barn sitter på kärra dragen av en liten häst.

En morgon 1895 förevigades hästen Sickan med sin kärra. Hon står utanför Storgatan 36 och ska kanske köra sin last av två ynglingar till skolan. Kanske den ena pojken är Erik Larsson som senare blev bankkamrer i Örebro eftersom bilden finns i hans fotosamling.

Fotografen David Karlsson mötte en dag runt år 1930 en man med cykel, Mr X, på en landsväg och tog hans porträtt. Hade de stämt möte på denna plats för att få den rätta stämningen? Mr X är klädd i vit skjorta med fluga under sin rock. På rockslagen syns en blomma. Byxorna är mörka och nypressade och skorna blankborstade. På huvudet bär han hatt. Han håller ett stadigt tag i sin nya cykel.

Cykeln ändrade vårt sätt att färdas. Vi kunde förflytta oss längre för att gå på dansbanan och träffa vänner. Den var också ett bra transportmedel. Inte undra på cykelägaren är stolt!

Två personer står brevid en öppen bil.

Denna självgående vagn för persontransport, kallad bil, kom att ta cykelns plats i våra hjärtan!  Att äga sin egen bil var en dyr historia. Vi känner t ex till Doktor Nilsson i Örebro som 1904 investerade 4900 kronor och han var den ende bilägande läkaren i Örebro till år 1915.

På bilden ser vi en ung man som stolt förevisar sin bil på en gata någonstans i Örebro. Bilden är tagen 1926 av Astrid Widestrand. Astrid tog mest familjebilder så kanske den unge välklädde mannen är hennes bror Nils och den äldre mannen bakom bilen är hennes fader Aron.

Dessa tre bilder en endast exempel på vad man vill visa upp. I andra fall är den sitt stora hus, en ny hatt eller kanske en dyrbar kärra. Vad skulle du själv vilja visa upp om du tog denna typ av bild?


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildhantering: Ingemar Larsson
Fotografier: Erik Larsson, bankman, fotosamling, ELB-0689
David Karlssons fotosamling, DDK-0402
Astrid Widestrands fotosamling, PS-188-137


Ursprungligen publicerad som Månadens bild augusti 2005.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?