Hälp mi mä suutkäsen!!

Hjälp mig med min resväska! Det sa alltid kompisens gammelmoster Mary när hon, efter besöket i Sverige, skulle återvända till Amerikat. Moster talade en fascinerande svengelska och vi ungar förstod inte alltid vad hon menade. Hon emigrerade på 30-talet och levde ogift någonstans i USA. Tyvärr har jag inget fotografi på henne. Men på Örebro stadsarkiv finns andra emigrantbilder och levnadsöden samlade i emigrantregistret.

Vigselbevis från Lake Forrest, Illinois 1930.

Vigselbevis från Lake Forrest, Illinois 1930. Paret emigrerade från Nora bergsförsamling och Hovsta församling.

Under sommarhalvåret brukar stadsarkivet få en stor mängd besök av emigrantättlingar. De har ofta med sig gamla fotografier, brev eller vigselbevis. Ofta har de också med sig olika släkthistorier som de vill att vi ska verifiera. Här visas några exempel på vad de kan ha med sig.

Sex stycken hästar drar ett stort lass med timmer.

Timmerkörning med 3 par hästar i Banner Load, Pine Island, Minnesota

I de flesta fallen hittar vi rätt emigrant i vårt emigrantregister och ett antal släktled tillbaka så att vår besökare kan fortsätta sin släktforskning själva.

Gravsten som ser ut som en bit trästock.

Karl August Nyes gravsten ca 1918, emigrerade från Bo församling.


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildhantering: Ingemar Larsson


Ursprungligen publicerad som Månadens bild juli 2007.

Senast uppdaterad:

Publicerad: