Glimtar från krigsårens Örebro 1942

1942 rådde krig i världen. I arkivmaterialet för Örebro stad ser man spår av detta. Blandade med vanliga löpande ärenden hittar man sådana som är direkt relaterade till beredskapstiden.

Försvarsutredningens förslag angående militärförläggningar

Enligt försvarsutredningens förslag 1941 fanns tankar på att förlägga ett nyuppsatt artilleriregemente i Örebro — Närkes artilleriregemente. Även en central flygverkstad diskuterades. Denna kunde lämpligen sprängas in i berget vid skidbacken i Almby. Staden hade tidigare utlovat mark till kasernområde för ett eventuellt nytt regemente. Stadens representanter yttrade sig över förslaget och uppvaktade såväl arméchefen, som överste Söderberg vid flygförvaltningen i februari 1942.

Radioutsändning av krigsspel

I april kom en skrivelse från Statens utrymningskommission till drätselkammaren i Örebro. Den informerade om en radiosändning rörande hemförsvaret som skulle ske den 14 april 1942 kl. 20.00. De skickade med ett exemplar av tidningen Röster i radio, samt uppmanade särskilt ledamöterna i ortens Inkvarteringsnämnd att lyssna på radioutsändningen för att därefter diskutera denna.

Priser på mat, kläder, möbler m.m.

Varje vecka och månad inrapporterades priser på varor. Det var polismästare S. Beckman i Örebro som rapporterade in dessa till drätselkammaren för kontroll och vidarebefordran till Socialstyrelsens statistiska byrå. Priserna skulle inhämtas där varorna allmänt såldes, hos "minuthandlare på torgen eller i minuthandelsbutiker". Priserna noterades vid upp till sex olika försäljningsställen för att få  tillförlitliga medeltal för orten.

Priser i Örebro januari 1942 (kronor och ören):

1 kg ost 2,50-2,70, en liter oskummad och okontrollerad mjölk 29 öre, 1/3 liter pilsner klass II 30 öre,1 liter fotogen 64 öre, biobiljett 1,30, buss enkel resa 70-80 öre, svenska mansgaloscher 4,85, mjuk manshatt 12,50,1 kg blandade fyllda karameller 4-5,50, bananer - ingen uppgift, halvsulning och klackning av manskängor 8,43-8,50, matbord 95-120 kr, säng 20,50-23, tvättbräde 2,06-2,10, elektriskt strykjärn 12,65-13,50, kaninskinn 14-23 kr, 1 st karbad 2 klass med tvål 1,75, rakning å 2 klass rakstuga 50 öre, hårklippning å 2 klass rakstuga 1,90.

Lottakårens soaré för fältjulklappen 1942

I december anordnade Örebro lottakår soaré på konserthuset till förmån för fältjulklappen. De beviljades befrielse från nöjesskatten för detta arrangemang. På programmet stod Kungliga Livregementets grenadjärers musikkår, Arbetarnas gymnastikförening och Örebrokvartetten. Behållningen skulle gå till inköp av julklappar till soldater som låg i fält.

Text: Stefan Nilsson

Källa: Örebro stad. Drätselkammarens protokoll med bilagor 1942.

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument januari 2009.

Senast uppdaterad:

Publicerad: