Fjärrvärmen i Örebro fyller 50 år

I samband med saneringen av den södra delen av Örebro i mitten av femtiotalet påbörjades fjärrvärmeutbyggnaden 1956.

I slutet av 1940-talet började vi i Sverige se oss om efter alternativa uppvärmningssätt, då vi konstaterade att vår goda tillgång på billig elektrisk kraft, tack vare vattenkraften, höll på att förbrukas. I länder där man inte hade samma rika tillgång till vattenkraft hade man redan på 1800-talet börjat använda fjärrvärme.

Stadsfullmäktige beslutade den 22 juni 1955 att en kraftvärmeanläggning skulle uppföras i Örebro och året därpå började man bygga Åbyverket. Samtidigt byggdes en provisorisk värmecentral på Fabriksgatan 26 för att distribuera fjärrvärme till närliggande gator.

I slutet av 1950-talet börjar fjärrvärmedelen av Åbyverket stå klart och 1960 kunde huvudledningen för fjärrvärme från Åby till stadens södra och östra delar färdigställas och tas i bruk. Den provisoriska anläggningen på Fabriksgatan monterades ner och flyttades till Älvtomtagatan där den togs i drift för de västra stadsdelarna.

Byggnad med två stora skorstenar.

Åbyverket 1962

Kraftvärmeverket i Åby var en enhet inom Örebro stads Industriverk, där också Gasverket och Elverket ingick. Industriverkens arkiv finns på stadsarkivet där också dess föregångare, Styrelsen för gas och elverken, och dess efterföljare, Örebro Energi AB, finns. Dessa arkiv är nu under förtecknande och beräknas bli klara i mars i år.

Vi kan också passa på att gratulera fjärrvärmen i Örebro till de 50 åren, faktiskt jämngammal med vår stadsarkivarie!

Text: Eva Lundberg

Arkivmaterial: Örebro stad. Industriverken. Årsberättelser 1956-1962.
Fotnot: Åbyverket är dagens e.on, tidigare Sydkraft, tidigare Örebro Energi.

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument februari 2006.

Senast uppdaterad:

Publicerad: