Bondegatan på två sätt

I december 2005 inventerade undertecknad och kollegan Ingemar ett vindsutrymme, ett förråd och ett fristående skåp kallat ”Gunnars hörna” hos Örebrobostäder AB på Krämartorget.

Som kommunalt bolag skulle ÖBO överlämna sina negativ, glasplåtar och pappersbilder till stadsarkivet. Ett gemensamt projekt planerades för att digitalisera de ca 30 400 bilderna.

I januari 2006 packade vi och körde vi de första leveransen med ca 8300 negativ, 6000 pappersbilder och 430 glasplåtar, summa 14730. I januari 2007 hämtade vi resterande 15630 bilderna.

Som ett exempel på fotografier som vi skannat in finns två versioner av Bondegatan sett från Drottninggatan.

Gata med bilar. Trähus och vegetation.

År 1955 var södra delen av Örebro fortfarande en idyll. De gamla träkåkarna står kvar och ett spjälstaket fungerade tydligen också som cykelställ. Bakom de parkerade bilarna syns bondegatsbackens djärva lutning och det träd som stod mitt i gatan.

Gata där ett stort höghus är under uppbyggnad.

År 1962 ser vi att istället för träkåkarna byggs ett köpcentrum med lägenheter ovanför, nuvarande Krämaren. I det hörn av torget där bilarna 1955 stod parkerade finns en heminredningsaffär som numera är Örebrobostäders kontor. Bondegatan som inte syns på denna bild är delvis ersatt med en trappa ner till Köpmangatan. 

Staden förändras men minnens finns kvar dels i form av fotografier.


Text: Marie Esplund-Lynn

Bildhantering: Ingemar Larsson

Ursprungligen publicerad som Månadens bild maj 2007.

Senast uppdaterad:

Publicerad: