Automobilgaraget på Fabriksgatan

På 1920-talet var bilismen inte så utbredd i Örebro. Bilarna hade gjort sitt intåg i staden, men häst och vagn var fortfarande vanligt förekommande. Gustaf Behrn, broder till Johan Behrn, kom till staden i början av 1900-talet och började, liksom sin bror, att ägna sig åt skotillverkning. Behrn var tidigt ute med att bygga ett dåtidens parkeringshus - automobilgaraget på Fabriksgatan.

Gustaf Behrns ansökan till byggnadsnämnden 5 maj 1920.

Den 5 maj 1920 inkom fabrikör Gustaf Behrns ansökan till byggnadsnämnden i Örebro. Där beskrev han att han ville bygga ett automobilgarage för 56 bilar inne på gården till sina fastigheter på Fabriksgatan 10 och 12. Till sin ansökan bifogade han även ritningar på hur garaget skulle se ut. Ritningarna var utförda av arkitekt Iwan Wennerlund och godkända av stadsarkitekt Georg Arn.

Ritning automobilgarage Fabriksgatan 10 och 12, 1920.

Efter behandling i byggnadsnämnden godkändes ansökan, men det blev inte något garage förrän först sex år senare. Istället byggdes en lagerlokal som år 1926 gjordes om till ett automobilgarage - nu med villkoret att max sextio bilar fick parkeras samtidigt.

1928 gjordes en om- till- och påbyggnad av garaget. En våning lades till för att inrymma verkstadslokaler. Samtidigt byggdes även en verkstadsbyggnad på gården. Detta för att utöka lokalerna för Gustaf Behrns skobandstillverkning.

Ritning om- och tillbyggnad av garaget 1928.

Vitt hus med två stora portar.

Gustaf Behrns automobilgarage och verkstad

Långt senare skulle byggnaden komma att byggas om, bl.a. utökades byggnaden med ytterligare en våning. I slutet av 1900-talet och in på 2000-talet hade bl.a. Friskis & Svettis sina lokaler där.

Text: Eva Lundberg

Källor: Örebro stad. Byggnadsnämndens arkiv, protokoll A1:43, ritningar och registerkort
Fotografi: Eric Sjöqvist ECS-D43-052

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument april 2009.

Senast uppdaterad:

Publicerad: