Vad gör man när en elev saknas?

Stol med texten saknad

Varje år saknas elever när skolan startar efter sommarlovet. Risken finns då att de kan ha blivit bortgifta mot sin vilja eller utsatta för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck. Med anledning av detta inledde länsstyrelserna, tidigare i år, en informationskampanj som innehöll fem korta filmer som alla uppmärksammade detta ämne. Länsstyrelserna har nu tagit fram ytterligare material för att belysa skyldigheter och möjligheter när en elev saknas vid skolstart. 

Kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs och det kommunala informationsansvaret

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har både en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i deras grundskola och grundsärskola eller får sin utbildning på annat sätt. Kommunerna ska också ha system och rutiner för att kontrollera att alla barn är skolplacerade och går i skolan och att inget barn glöms bort eller försvinner.

Även för unga som är mellan 16 och 20 år har varje kommun skyldighet att hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Regleringen kallas för det kommunala informationsansvaret.


Här
kan du läsa mer om risken för att barn och ungas skolgång avbryts i samband med hedersrelaterat våld och förtryck och om kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs och det kommunala informationsansvaret.

/Redaktionen Pedagog Örebro


Senast uppdaterad: 13 september 2017

Publicerad: 13 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?