Pedagog Örebro önskar alla pedagoger och skolledare en trevlig sommar!

Nu är det dags för Pedagog Örebro att ta sommarlov! Vi avslutar med att lista tio artiklar från våren som gått – trevlig sommarläsning!

Vi vill tacka alla pedagoger och skolledare för allt inskickat material och gott samarbete under året! Vi på redaktionen önskar alla en trevlig sommar. Vi ses i augusti igen!

/Micke och Jonas, Pedagog Örebro

Förskola: Kartan låter barnen ta mer plats i staden

Utanför utomhusscenen Spelgården i Wadköping, finns numera en ny Örebrokarta - gjord av barnen på avdelning Kringlan vid förskolan Junibacken. Kartan är en del i ett projekt där syftet är att låta barnen ta mer plats i staden. Artikeln publicerades den 31/5 och du hittar den här.

Barnen kollar in den nya kartan i Wadköping.

Nyheter: Skolverkets nya GD besökte Mellringeskolan och invigde kontor

Den nya generaldirektören på Skolverket, Joakim Malmström, besökte Örebro. Dels för att inviga Skolverkets och Specialpedagogiska myndighetens nya gemensamma kontor i staden men också för att ta del av Mellringeskolans utvecklingsresa de senaste åren. En resa som Skolverket stöttat i Samverkan för bästa skola (SBS). Artikeln publicerades 29/5 och du hittar den här.

Skolverkets nya generaldirektör Joakim Malmström (till vänster) hade med sig enhetschefen Ulrika Dahlén och avdelningschefen Tommy Lagergren till Örebro.

Grundskola/anpassad grundskola: "Språket är verkligen A och O för våra elever" – Hagaskolan i framgångsrikt samarbete med skollogopeder

Ett framgångsrikt samarbete med skollogopeder har bidragit till att öka likvärdigheten och tillgängligheten kring språk på Hagaskolan. En närvarande ledning, kontinuitet, en långsiktig och tydlig process, stor delaktighet och likvärdighet ses som framgångsfaktorer i arbetet. Artikeln som publicerades den 14/3, hittar du här.

Ferid De Basso och Karin Sagebro (rektor respektive biträdande rektor på Hagaskolan) tillsammans med Helena WIlkås och Gustaf Classon (skollogopeder på Lotsen som tillhör Kvalitetsavdelningen, Förskole- och grundskoleförvaltningen).

Grundskola/anpassad grundskola: Spridningskonferens med forskning och samtal i fokus

I mars genomfördes för andra gången en spridningskonferens för att sprida forskning och beprövad erfarenhet som sker inom forskningsvärlden och kommunens grundskolor. "Ett tillfälle att inspireras och utbyta erfarenheter" och "häftig känsla med så mycket kunskap, engagemang och kraft i samma lokal" var två citat från deltagarna. Artikeln som publicerades den 13/3 hittar du här.

Gymnasieskola/anpassad gymnasieskola: Lyckad satsning på elevkoordinatorer och elevstödjare

Introduktionsprogrammet (IM) på Virginska gymnasiet har gjort en stor satsning på elevkoordinatorer och elevstödjare. Teamet jobbar främjande, trygghetsskapande och förebyggande, finns närvarande och är trygga vuxna runt elever som ofta haft det tufft i sin tidigare skolgång. Skolan ser flera positiva effekter av satsningen. Artikeln som publicerades den 8/5 hittar du här.

Elevkoordinatorerna och elevstödjarna på IM Virginska gymnasiet: Lovisa Wernersson, Emma Larsson, Jila Hamad, Maja Rosén, Emmanuel Ghebrezghi, och Nathalie Brottsjö.

Digitalisering: Många möjligheter med AI

De senaste åren har AI fullkomligt exploderat och blivit något vi i förskolan och skolan behöver lära oss att hantera. Många möjligheter finns men också risker. Vi hängde på när den kommunala teknikskolan Komtek, hade en workshopdag för Mellringeskolans pedagoger. Artikeln som publicerades den 5/6 hittar du här.

Charlotte Korslid och Veronica Varg från Komtek höll i workshopdagen.

Forskning: Månadens forskare: Sara Frödén

I forskningsprojektet "Den lekfulla staden social hållbarhet och gröna förlängda skol- och förskolegårdar" undersöker månandens forskare, Sara Frödén, lekmiljöer ur ett socialt hållbarhetsperspektiv med särskilt fokus på jämställdhet. Forskningen visar att gröna miljöer gynnar olika former av lek, är mer utmanande och inkluderar fler än lek på en traditionell skolgård. Artikeln som publicerades den 12/2 hittar du här.

Forskning: ULF-projekt i Glanshammars förskolor: Utveckla lärmiljöer för skriftspråkande

Glanshammars förskolor deltar just nu i ett ULF projekt tillsammans med forskaren Hanna Thuresson där målet är att identifiera och utforma didaktiska strategier för att granska lärmiljöns erbjudanden om skriftspråkande.

Målet är att skapa ett reflektionsverktyg som lätt kan appliceras på den egna verksamheten och vara en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna. Artiklen från den 1/2 hittar du här

Ledningsgruppen: Ulrica Evertsson rektor, Åsa Rudolfsson förskollärare utvecklingsledare, Jessica Larsson förskollärare utvecklingsledare, Lena Lagerbäck förskollärare utvecklingsledare och Camilla Höglund biträdande rektor, driver projektet tillsammans med forskaren Hanna Thuresson.

Blogg: Monstret, ett skrivprojekt för årskurs 3-6

"I detta blogginlägg tänkte jag berätta hur vi arbetade med projektet Monstret under förra terminen." Blogginlägget signerat Emma Carlström publicerades den 4/2 och du hittar det här.

Blogg: Satsning på SYV har stor potential och kan skapa en kedjereaktion av positiva förändringar

"Örebro kommuns satsning på studie- och yrkesvägledare är värdefull, rätt i tiden och till fördel för eleverna i framtiden." Det menar Robin Löfstrand, SYV på Navets skola 7-9. Inlägget publicerades den 12/3, du hittar det här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: