Reportage: Rädda stadsparken

PÖ television

Varje år, under Håll Sverige rent-veckan, invaderas stadsparken i Örebro av elever i årskurs fem från skolor runt om i kommunen. De är där för att lära sig mer om miljöfrågor, både hur vi värnar om vår närmiljö och miljön i ett större perspektiv. Det handlar om nedskräpning, återvinning, kretslopp, hållbar utveckling, samarbets- och värderingsövningar samt att utveckla sina argument. Syftet med dagen är att eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper och samla argument för att som avslutning presentera argumenten i vårt eget ”speakers corner”.  

Senast uppdaterad: 26 maj 2017

Publicerad: 26 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?