Gå till innehåll
  • Start
  • / Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare

Vår artikelserie om kompetensförsörjningen fortsätter. Den här gången fokuserar vi på hur rektorer och förvaltningsledning jobbar med kompetensförsörjningen på lokal nivå. Målet är att bli en attraktiv arbetsgivare som både lockar och behåller behörig personal.

I den förra artikeln gav vi en bakgrund till kompetensförsörjningen både på nationell och lokal nivå. Det fattas och kommer fattas behörig personal. Förskolorna, skolorna och huvudmännen måste jobba hårt för att säkra sin kompetens.

Hur jobbar då huvdmännen för att säkra kompetensen idag och bli en attraktiv arbetsgivare?

Staffan Henningson är Örebro kommuns projektledare när det gäller kompetensförsörjning:

Staffan henningson

Staffan Henningson

– Vi har en kompetensförsörjningsplan som vi tillsammans med HR-avdelningen har arbetat med sedan 2016. I den finns en mängd olika aktiviteter som kommunen genomför för att bli en attraktiv arbetsgivare. Ett projekt heter "Säkra kompetensen" som genomförs med verksamhetschefer i workshopformat. Här diskuteras hur läget är idag och det utarbetas strategier för framtiden. Vi jobbar med begreppet ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta) Det är viktigt att rekrytera, men också att behålla, säger Staffan Henningson.

Många studenter stannar kvar

– Det är också viktigt att vi vänder oss till studenter. Undersökningar visar att cirka 70 % som läser på Örebro universitet blir kvar i staden efter avslutad utbildning. Vi har haft aspirantträffar och mingelkvällar med studenter för att visa upp vår verksamhet. Från 2018 har vi också ett nytt ramavtal med Örebro universitet som innebär ökad kvalitet när det gäller VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Ökad kvalitet är viktigt för att få gott rykte hos studenterna.

– Ett problem vi har är att lärarutbildningen inte är dimensionerad efter behoven. Det utbildas många inom SO-ämnen, men vi har snarare behov av fler lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik. Ett problem är också att universitetet inte längre har examensrätt när det gäller fritidshem.

Örebro kommun satsar också på aspiranter som jobbar 10 % under sista året på lärarutbildningen. Utvärderingarna har varit positiva och lett till en hel del anställningar. Andra viktiga delar för att rekrytera är:

  • Digitala marknadsföringsstrategier
  • Delta på mässor och ha en rekryteringswebb
  • Rekrytera lärare från Finland i samarbete med Arbetsförmedlingen
  • Snabbspår in i läraryrket via APL på örebroskolor
  • Teach for Sweden – jobbar 80 % på skola parallellt med 2-åriga studier på ett lärosäte.

För att utveckla och behålla lärare satsar kommunen på ett pilotprojekt "Använd kompetensen rätt". Det finns också en hel del utvecklingssatsningar inom Topp 25 2025, Ifous-projekt och samverkan för bättre skola, som bidrar till att både utveckla verksamheterna och i större grad behålla personal.

Katarina arkehag

Katarina Arkehag

Katarina Arkehag är kommunens kvalitets- och utvecklingschef:

– Örebro är en attraktiv kommun att jobba i, mycket på grund att vi är en storstad, har många bra förskolor och skolar och att det finns ett universitet. Många andra kommuner har betydligt svårare att rekrytera i dagsläget. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare måste dock pågå hela tiden, vi kan inte bara räkna med att få behöriga lärare som läget är med de stora utmaningar som vi och alla huvudmän kommer stå inför.

Vi har också frågat flera rektorer, både från kommunala och fristående skolor, hur de jobbar för att bli en attraktiv arbetsplats dit personal lockas, där de trivs och vill stanna.

Jonas Langell, Navets skola 7-9, menar att skolan måste jobba på flera fronter för att bli en attraktiv arbetsplats:

– Det handlar om att vi vill anställa flera elevcoacher och ha stort fokus på det förebyggande arbetet, vilket kommer ge lärarna mer tid till sitt kärnuppdrag. Fokus på laganda, kontinuitet och stora möjligheter till inflytande är alla viktiga faktorer för att både locka och behålla lärare.

Elenor Nordén Karlsson, Nya Karlslundsskolan:

– Vi har jobbat mycket på att behålla personal och har nu inte lika mycket rörlighet som för några år sedan. Det gäller att satsa på personalen och ge dem rätt kompetensutveckling. Vi erbjuder ju också mycket friskvård. Sedan är vi tydliga att de som jobbar här måste passa in i vår idrott- och hälsaprofil, där rörelse är en central del. När det gäller att locka till oss lärare handlar mycket om marknadsföring, annonser och kontakter men också att vi skapar ett bra rykte om oss själva.

Caroline Asplund, Praktiska gymnasiet pekar på vikten av att hitta rätt personal:

– I de få rekryteringsprocesser vi haft är vi tydliga med vilken typ av lärare vi söker och hur uppdraget och vår verksamhet fungerar. När det gäller jobbet med att behålla lärare så har vi de senaste 3-4 åren arbetat hårt för att skapa gemensamma förhållningssätt, samsyn, kollegialt arbete samt normer och kultur, vilket givit ett gott resultat.

Simon Ekdahl, NPI-gymnasiet:

– Vi vill vara en skola i framkant inom teknik, vetenskap och IT och efterfrågar personal som vill arbeta tillsammans med oss mot detta mål. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan kollegor på skolan och det är något som befintlig personal lyfter fram som en styrka – att vi arbetar tillsammans för att stödja eleverna. Vid rekrytering är det bland annat detta som vi lyfter fram. Vi lyfter också fram våra korta beslutsvägar och andra förutsättningar som finns för att kunna samarbeta i ämnesövergripande projekt, med mera. Att få känna att man gör ett bra arbete och att man utvecklas både som individ och tillsammans som skolan är motiverande. Därför organiserar vi vår skola för att nå just detta och det ser jag som väldigt viktigt i arbetet med att behålla befintlig personal.

Nästa del i artikelserien handlar om framtiden och hur förskolor och skolor måste anpassa sin verksamhet för att möta de kommande årens kompetensbrist.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se