Gå till innehåll

Röda trådar i förskolans verkstad

Röda trådar i förskolans verkstad är ett bloggspår som syftar till att dela med sig av erfarenheter och lärdomar i det pedagogiska arbetet med barn i förskolan. Det kommer att handla om allt från värdegrundsarbete till hur man kan arbeta med matematikuppdraget genom projektinriktade arbetsätt. De som skriver och är ansvariga för den här bloggen är pedagoger på Fåraherdens förskola.

Fåraherdens förskola är en två-avdelningsförskola som ligger på Ladugårdsängen med barn i åldersindelade grupper på avdelningarna (Lammet och Fåret).

De arbetar utefter Reggio Emilias pedagogiska filosofi  och syn på lärandet. Personalen består av 6 förskollärare och 1 barnskötare och är en "Övningsförskola" i samarbete med Örebro universitet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se