Språk är makt

Jag läser boken Mångfaldens förskola av Anniqa Sandell Ring och det är en fras som stannar kvar länge hos mig och det är Språk är makt. Arbetet med att utveckla och stötta varje barns språkutveckling är så oerhört viktigt, inte bara för att de ska ha det bra och utvecklas på förskolan utan för att de sedan ska lyckas i skolan och som vuxna ha en god självkänsla och känna sig delaktiga i samhället.

Det är den som kommer tillbaka till mig när jag läser kapitel för kapitel och jag tänker tillbaka på en del barn jag träffat under åren. De som inte haft tillgång till det svenska, talade språket på samma sätt som övriga kamrater på förskolan. De som varit maktlösa och inte kunnat påverka många gånger eftersom de inte kunnat göra sig förstådda och inte heller förstått vad andra menat.

Jag tänker på pojken som jag träffade för många år sedan i mitt jobb som specialpedagog efter att personalen på en förskola kontaktat mig. De beskrev honom med mycket värme men var samtidigt frustrerade och slut, allt runt pojken gick med ett otroligt tempo. Han gick från aktivitet till aktivitet, slängde ofta ut en arm i förbifarten som träffade en kamrat, hamnade i otaliga konflikter om till exempel leksaker och vem som skulle stå först i kön till matsalen. Han hade inga svenska ord ännu och det var säkert helt obegripligt för honom vad som skulle hända och vad som förväntades av honom och hans sätt att reagera var att fara hit och dit som en virvelvind under hela dagen.

Lek slutade ofta i konflikt

Jag tänker på flickan som ofta slog sig in i lekar och alltid hängde på de lekar som förr eller senare slutade i konflikt eller att någon ledsen gick därifrån för att hon hade svårt att hitta orden och beskriva vad hon egentligen ville.

Jag minns pojken som stod och tittade på de andra barnens lek men som sedan gick tillbaka för att leka på egen hand med det han lekte dagen innan och dagen innan det… För ingen hjälp fanns att få just där för honom, ingen stöttning i form av en vuxen som kunde leda honom in i leken med andra barnen på avdelningen och hjälpa honom att sätta ord på det han ville.

Jag tänker också på flickan som hade så svårt att uttala orden trots att svenska var hennes modersmål, så många missförstånd som skedde med andra, så många blickar hon fick av andra barn när uttalet gjorde det svårt för andra att förstå vad hon ville och menade.

Och så pojken som hade många ord, som hade ett fantastiskt minne och kunde återberätta en hel bok eller vad som sagts under en samling angående återbruk men som hade svårt att tolka och förstå det som hans kompisar sa i leken och därför många gånger blev ledsen och gick därifrån.

Personalens arbete på förskolan är så viktigt

De och många fler tänker jag på när jag läser Mångfaldens förskola och också på hur viktigt personalens arbete i förskolan är. Så viktigt för de där barnen som ännu inte erövrat det svenska språket av en eller flera anledningar men också de som har svenska som sitt modersmål men ändå behöver stöttning för att lyckas och vara sitt bästa jag i samspelet med barn och vuxna förskolan. Hur avsaknaden av ord och förståelse kan ställa till det för dem i mötet med andra. Har du orden så har du makt att göra din röst hörd, att bli lyssnad på, makt att förhandla, makt att dela med dig och du blir någon som andra vill vara med. Saknar du orden och förståelsen saknar du också makt många gånger.

Arbetet med att utveckla och stötta varje barns språkutveckling är så oerhört viktigt, inte bara för att de ska ha det bra och utvecklas på förskolan utan för att de sedan ska lyckas i skolan och som vuxna ha en god självkänsla och känna sig delaktiga i samhället.

Det är inte lätt, det är inget man gör utan att ha kunskap och inget man klarar på egen hand och framförallt tar det tid. Men personalen i förskolan kan bidra till att ge barnen makt genom att ge dem ett språk, det är jag helt övertygad om!

PS. För dig som inte läst boken Mångfaldens förskola, låt dig inte avskräckas att den är en riktig tegelsten! Den är väl värd att läsa, diskutera och reflektera över tillsammans med kollegor om man vill utveckla sitt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i arbetet med alla barn. DS

/Gunilla Eriksson Bergström

Senast uppdaterad:

Publicerad: