Välkomna alla nya barn!

Barnhand och vuxenhand

Nu står vi inför en period där det är många barn som ska börja i förskolan. Vi har sagt hej då till de som går vidare till skolan och det är dags för andra barn att få vistas i förskolan. Hur ska vi tänka kring de nya små som börjar. Några bara fyllda 1 år. Är det skadligt för dem att vara i förskolan? I våras kom det rapporter från bland annat Norge, där professor Trine Klette menar att det kan påverka barnens känslor och hur de kan relatera till andra människor om de börjar tidigare än ett års ålder.

Även i Sverige höjdes röster från bland annat docent Pia Riesholm Mothander, att det är bra om barn har ett utvecklat språk när de börjar förskolan samt att det ”florerar mycket på dagis”. I Norge menar dock ministern Torbjörn Röe Isaksen, ansvarig för beslutet att barn yngre än ett år får börja förskolan, att det till syvende och sist är upp till föräldrarna att avgöra om deras barn är redo. I Sverige anser barnpsykologen Gunilla Preisler både att det är svårt att säga när barn är mogna och att man fortfarande är skör under ett år. Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse med frukt och bär när hon pratar om mognad och skörhet. Nu ska vi se om den här lilla jordgubben är mogen än. Oj, det är bäst att den får sitta kvar ett tag till – försiktigt- den är lite skör. Men den här jordgubben är övermogen, usch!

Vem och vad avgör om barnen är mogna? Vad innebär det att vara mogen? Vem bestämmer det? Piagets utvecklingsteorier? Det sociokulturella perspektivet? Läroplanen? Eller att jag uppnått en viss ålder? Ungdomar är inte mogna att rösta eller köra bil förens dem är 18 år gamla i Sverige. Kvinnor fick inte rösträtt förrän 1921 för att de inte ansågs kunna klara av att tänka i politiska banor. I Saudiarabien anses kvinnor inte lämpliga att köra bil. Så vad innebär det att vara mogen?

Är det så att det kanske är vi som jobbar i förskolan som inte är mogna att ta emot barn under ett år? Är det Sveriges föräldraförsäkring som gör att vi inte är mogna? Det är i få länder föräldrarna har möjlighet att vara hemma men betalning så länge som i Sverige. Är det hur vi organiserar på förskolan som gör att barn under ett år inte är mogna att börja förskolan?

Barn håller om varandra

Det är många frågor och funderingar man kan ställa sig om mognad. Jag har inte svar på om det är rätt eller fel att börja förskolan som ettåring och jag tänker också att det beror på familjesituationer. Kanske är det ibland så att barnen har det bättre hos oss än hemma. Kanske är det ibland så att de har det bättre hemma än på förskolan. Frågan vi inom förskolan bör ställa oss är; hur välkomnar vi alla barn som börjar hos oss, oavsett ”mognad”?

Hur gör ni vid inskolning? Har ni pratat ihop er i arbetslaget eller på förskolan? Så många olika sätt jag har skolat in barn under mina år som förskollärare – gruppinskolning, enskild inskolning, tre dagars inskolning och inskolningar som aldrig tog slut, barn som lämnats redan första dagen direkt i hallen, föräldrar som är med största delen och föräldrar som gått tidigt, barn som gråtit och barn som varit glada, föräldrar som gråtit och de som känt en tillit till att lämna sitt barn hos mig. De sämsta inskolningarna var nog där barnen kom en timme första dagen (eller var det bara 30 min?) för att sen utökas lite mer för varje dag. Först andra veckan var barnet redo (mogen) för att äta och sova på förskolan. De inskolningarna drog ut på tiden och när det väl var dags för barnen att gå hela dagar så var det mycket gråt och tandagnisslan vid lämning. Däremot de inskolningar då både barn och föräldrar fått vara med i verksamheten under hela dagen utan direkt bestämda tider har fungerat bäst. De har fått äta och sova från dag ett om de velat. Vissa gjorde det, andra tyckte att det räckte med ett par timmar på förmiddagen. De barnen grät sällan när deras föräldrar lämnade dem. De föräldrarna har känts mest bekväma med att lämna och komma med frågor och funderingar. De föräldrarna fick en god insyn i vår verksamhet och visste vad barnen fick vara med om under dagarna.

Två barn leker

Jag tänkte inte heller så mycket på att de andra barnen, de som redan gått ett tag på förskolan kunde vara behjälpliga och delaktiga. I Ann Åbergs bok, Lyssnandets pedagogik, beskriver hon på vilket sätt de ”gamla” barnen fick vara med och ta emot de nya barnen. Hur de visades runt och blev inbjuda i lekar och aktiviteter på en gång. Här blev det barnen, de nya vännerna, som var det viktigaste; att de nya barnen fick relationer till, inte pedagogen. För det är väl ändå barnen som ska umgås på förskolan eller är det med mig som pedagog?

Jag googlade runt lite med sökordet ”inskolning”. Det jag slås över är att på de första träffarna som kommer upp är att det är ”svårt med inskolning”, ”det är barnens första separation”, ”så förbereder du dig och ditt barn”. Ingen skriver eller tar upp goda exempel. Vad får man då för bild som förälder om jag söker på inskolning. Men det är väl som mycket annat – de goda exemplen hör man sällan talas om. Det är den som gnäller högst som hörs. Är det verkligen så hemskt att vara på förskolan? Och om det är hemskt vems ansvar är det att det blir bra? Hur organiserar och tänker vi om att välkomna nya barn till förskolan? Har vi den inställningen att det här kommer bli jobbigt. Jag kommer vara så trött och ha ont i huvudet av allt gråt. Eller ser vi fram emot en tid där vi får lära känna nya människor, både små och stora. Där jag kan påverka hur barnet trivs och känner sig välkomnad till förskoleverksamheten. Tänk så härligt att göra nya upptäckter med barnen. Se deras möten med allt nytt som finns i vår verksamhet som de kanske inte stött på tidigare. Se och höra dem skratta tillsammans, hjälpa varandra och kanske finna sin första vän eller kärlek.

 

Lycka till med att välkomna alla nya individer till förskolan.

/Anna Eklöf

________________________________________________________________

Referenser:

Åberg, Anna. Lenz Taguchi Hillevi. 2005. Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Liber: Stockholm.

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/tidig-forskolestart-skapar-ny-debatt/ [tillgänglig 2016-08-03]

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-skadligt-for-barn-att-borja-pa-forskola-for-tidigt [tillgänglig 2016-08-03]

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: