Digital ateljé i Kumla – mötesplats för inspiration och fortbildning

I Kumla där jag nu jobbar som IKT-pedagog, har jag fått bygga upp en digital ateljé. Tanken med ateljén är att det ska vara en plats för både inspiration och fortbildning om hur de digitala verktygen kan användas kreativt i undervisningen. Ateljén är också tänkt att i framtiden fungera som en mötesplats för pedagoger, där varje utbildningstillfälle även blir ett tillfälle att dela med sig och ta del av andra pedagogers erfarenheter.

När besökarna kommer till ateljén vill jag att de ska komma in i en lugn och spännande miljö. En miljö som gör dem nyfikna att vilja veta mer. För mig är det viktigt att visa dem både enkla och mer utmanande saker som de digitala verktygen kan användas till i undervisningen. Det är viktigt att möta pedagogerna där de är.

Om man är osäker och känner sig skeptiskt till digitala verktyg, måste man få undersöka i sin takt och är man en pedagog som jobbat mycket med digitala verktyg och är nyfiken på mer så ska det finnas nya utmaningar att ta sig an. Vi pedagoger är precis som barn olika och tar oss an den digitala tekniken på olika sätt.

Fyra delar: greenscreen, programmering, webbmikroskop och projicering

Ateljén är uppbyggd i ett före detta klassrum och är uppdelad i fyra delar. Det finns en del för Greenscreen, en för programmering, en för webbmikroskop och en för projicering.

Den del som är enklast att ta till sig och som brukar väcka många direkt genomförbara idéer, är projiceringsdelen. Där projicerar vi upp en bild eller video på väggen och använder sedan enkla material för att utforska ljus och skugga, skapa en lugn miljö, läsa sagor och inspirera till lek, rörelse och konstruktion. Material som vi använder oss av i projiceringen är kartonger, papper, tyger och byggmaterial som ofta redan finns på förskolorna.

I projiceringsdelen finns också en stor pappersrulle uppsatt med en enkel konstruktion av en rundstav och två hyllkonsoller. Där finns det möjlighet att måla stort i en projicerad bild och både måla av bilden och låta fantasin leda vidare till helt nya bilder. Min erfarenhet både från mitt eget utforskande och från tidigare workshops, är att det väcker mycket glädje hos pedagogerna att få prova på att måla på detta sätt. Jag vet att det är flera pedagoger som gått direkt tillbaka till förskolan och provat detta tillsammans med barnen för att de själva tyckte så mycket om det.

I en annan del av ateljén finns det möjlighet att utforska greenscreen-teknik. Det kan man göra genom att själv agera framför kameran eller spela in stopmotion-filmer mot en grön bakgrund. Där kan vi också använda livekameran för att både trolla fram och trolla bort oss själva.

Webbmikroskop är spännande att använda för att titta nära på saker. I ateljén kan vi i lugn och ro undersöka och gå igenom hur det fungerar. Med hjälp av webbägget kan vi förundras över detaljer som vi annars hade missat. Vi kan också använda bilder tagna med webbägget för att projicera upp på väggen och måla av.

Den sista delen är fylld av både robotar, analog programmering och annat som har med programmering att göra. Här finns de relativt välkända robotarna Bluebot och Shpero, men också de lite mer okända robotarna Ozobot och Dash. Vi har Makeymakey som hjälper oss att få bananer och andra ledande föremål att jama eller låta som tangenterna på ett piano.

I denna del finns också både stort och smått material som används vid analog programmering. Pärlplattor är bra att använda för att förstå pixelprogrammering och en äggkartong kan användas med de yngsta barnen för att sortera material vilket.

Som många andra i dessa tider, drömmer jag om att kunna fylla ateljén med vetgiriga och nyfikna pedagoger från olika förskolor och jag hoppas och tror att det ska bli så i framtiden. Men just nu stöttar jag arbetslagen på den egna förskolan och får vänta med att skapa mötesplatser för pedagogerna från olika förskolor. Jag försöker ändå fånga upp goda exempel som jag får höra och föra det vidare. På så sätt sprids kunskap vidare mellan alla kreativa och duktiga pedagoger i Kumla förskolor.

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla denna fortbildningssatsning i digitala verktyg och många inspirerande möten både i ateljén och ute på förskolorna.

/Maria

För er som blir nyfikna på att veta mer, finns jag också på instagramkontot @digitalkreativitet där jag delar med mig av kreativa sätt att använda digital teknik.

Senast uppdaterad:

Publicerad: